Ali Smith

Et smerterop av en roman, visuell og velfortalt.

BOK: I en campingvogn på stranda bor den tilsynelatende litt enfoldige Amy sammen med åtteåringen Kate. De lever et stusslig og fattig fanteliv. Et annet sted i Skottland sitter Ash på loftsrommet i barndomshjemmet og skriver. Hun rekonstruerer noen intense minner. De viktigste handler om Amy.

Begge kvinnene har i nesten ti år snudd ryggen til fortida, og seg selv. Først nå er de i bevegelse. Langsomt avdekkes tildragelser i deres felles fortid – unevnelige hendelser som skulle få den ene til å miste leseevnen, den andre til å leve med savn og skam.

Årelang avvisning

Bokas to deler er gode på hvert sitt vis og belyser hverandre gjensidig. I første del møter vi Amy og Kate. De to har en gåtefull fortid. De har flyttet fra sted til sted, strever med å få endene til å møtes og holder seg fast i hverandre. Perspektivet i denne delen skifter mellom flere skikkelser. Dermed får vi også den kreative og kvikke jentungen Kates blikk på et liv som tross alt mangler en del. Det er betakende lesning, visuelt og vakkert fortalt.

Gåtefull

Delen om Ash er enklere framlagt. Hun skriver en slags dagbok om oppveksten på det skotske høylandet, om tvillingbrødrene og den nå aldrende skjørtejegeren av en far hun har, men mest om kjærligheten til Amy. Hennes fortelling fortoner som et smerterop over de desperate åra da begge oppholdt seg i Cambridge og hun kjempet for å komme nær den kjølige og beleste Amy. Lengsel etter henne førte til fatale handlinger som til slutt skilte dem.

«Like» er skotske Ali Smiths debutroman fra 1997. Boka uttrykker seg sterkt og bevegende om tilknytninger. Situasjonsbildene er klassiske i uttrykket, men Smith fornyer dem. Enkelte motiver er gjennomgående. Ilden et viktig betydningselement; gjennom bålene som sluker fortidas ting og etterlater bare aske (Ash), men også som den indre flammen som fortærer skikkelsene. Smith er i det hele tatt dyktig til å tegne både de ytre og indre landskapene.

Kanskje kunne bokas deler vært vevet tettere sammen, men ellers er «Like» så gåtefull og desperat som er god roman ofte er. Smiths egenart er fint ivaretatt av oversetter Merete Alfsen.