Kamp om Østmarka: Det finnes visst ikke et kort som ikke kan trekkes i denne saken. Alle grupper er nevnt som særskilt trengende, skriver Kristin Lund. Foto: Thomas  Rasmus Skaug / Dagbladet
Kamp om Østmarka: Det finnes visst ikke et kort som ikke kan trekkes i denne saken. Alle grupper er nevnt som særskilt trengende, skriver Kristin Lund. Foto: Thomas Rasmus Skaug / DagbladetVis mer

All mulig grunn til å være engstelig

Det er helt åpenbart at forslaget om aktivitetssoner i Østmarka er usedvanlig lite gjennomarbeidet.

Meninger

Det er prisverdig at både Høyre og Venstre tar et klart standpunkt til spørsmålet om aktivitetssoner. Det gir et godt utgangspunkt når velgerne skal strømme til urnene om kort tid. Vi vet hvor vi har dere; og det skal dere ha honnør for. Så kan vi som er mot dette forslaget feire at Arbeiderpartiet nå har truffet et klart standpunkt mot. Da vet vi det.

I sitt innlegg i Dagbladet den 27. august fremholder Stian Berger Røsland (H), byrådsleder i Oslo,
og Guri Melby (V), byråd for miljø og samferdsel, at frykten for rasering av marka er usaklig og ubegrunnet. Mon det? Partiene som er for aktivitetssonen har så langt ikke lykkes med å beskrive hva denne sonen skal inneholde på en konsistent og troverdig måte, selv om tiltakene som planlegges blir mindre og mindre jo større velgeropprøret blir.

Alle snakker om rullestolbrukere og barnevogner. Mange snakker om tilrettelegging for terrengsykling. Bård Folke Fredriksen vil ha «twintip og snowboard». Maren Malthe-Sørenssen, fraksjonsleder for byutvikling (H), leder av arbeidsgruppe for kommuneplanen, henviser til de som sliter med rusproblemer eller atferdsutfordringer. Kanskje ville de like en klatrevegg eller en liten terrengsykkelløype. Det finnes visst ikke et kort som ikke kan trekkes i denne saken. Alle grupper er nevnt som særskilt trengende. Etter hvert som tiltakene reduseres i omfang og størrelse, har de det til felles at de uproblematisk kan gjennomføres innenfor gjeldende regelverk.

Jeg tror både Venstre og Høyre ville stått seg på å legge til grunn at velgerne er i stand til å lese innenat. Vi har ikke misforstått. Vi har lest det dere har skrevet og konstatert at det ikke henger på greip. Det er ingen konsistens i dette. Det er all mulig grunn til å være engstelig.

Malthe-Sørensen beskylder Kjersti Eidem Dyrhaug, som har gått klart ut mot aktivitetssonene, for å være usaklig «når hun gjør dette til en debatt om øst og vest». Igjen tror jeg både Venstre og Høyre hadde stått seg på å legge til grunn at velgerne kan lese innenat. Vi kan til og med lese kart. Og vi kan kombinere kart og tekst.

Stian Berger Røysland og Guri Melby sier i sitt innlegg at «med aktivitetssonene viser vi hvor vi ønsker at den mer tilrettelagte delen av denne aktiviteten skal ligge, i randsonen av Marka, rundt de store naturlige inngangsportene til Marka. På den måten skjermer vi også de mer sårbare delene av Marka for mye aktivitet». Bård Folke-Fredriksen påpeker at de har redusert områdene hvor de foreslår aktivitetssoner betraktelig, og har sørget for at det ikke er sammenhengende aktivitetssoner hele veien i randsonen. Det legges opp til korridorer med uberørt mark ned til bebyggelsen, blant annet spesielt i Østmarka. Det er ikke sant. I motsetning til sonene langs vestlige bydeler, er aktivitetssonen i Østmarka langs Østensjø bydel for alle praktiske formål sammenhengende. Det er et ugjendrivelig faktum. Det er bare å lese kart.

Venstre og Høyre går dermed inn for at et bredt belte av marka langs hele bydelen skal innlemmes i «området hvor den mer tilrettelagte delen av aktiviteten skal ligge». Ingen deler er spart. Selv ikke de aller viktigste rekreasjonsområdene for den uorganiserte delen av befolkningen. Eidem Dyrhaug påpeker dermed en åpenbar forskjell. At Høyre ikke synes dette er problematisk, er kanskje ikke så forbausende. Men Venstre? Hva i alle dager har dere tenkt på?

Etter hvert som denne debatten skrider frem, synes det helt åpenbart at dette forslaget er usedvanlig lite gjennomarbeidet. Flere røster har tatt til orde for at spørsmålet om aktivitetssoner bør tas ut av forestående behandling av kommuneplanen og utredes på en skikkelig måte. Det tror jeg både Venstre og Høyre hadde stått seg på.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.