TVILSOM TIL TVANG:  «Å gjøre vaksinering obligatorisk er for øvrig et nasjonalt spørsmål som må avgjøres av Stortinget. Jeg noterer meg at Folkehelseinstituttet ikke anbefaler dette, og de fleste helsepolitikere på Stortinget deler denne holdningen», skriver byråd Søreide Eriksen.   Illustrasjonsfoto: Linda Næsfeldt
TVILSOM TIL TVANG: «Å gjøre vaksinering obligatorisk er for øvrig et nasjonalt spørsmål som må avgjøres av Stortinget. Jeg noterer meg at Folkehelseinstituttet ikke anbefaler dette, og de fleste helsepolitikere på Stortinget deler denne holdningen», skriver byråd Søreide Eriksen. Illustrasjonsfoto: Linda NæsfeldtVis mer

Alle barn bør vaksineres

Vaksineringsgraden i Oslo er ikke slik at det er nødvendig å gjøre vaksinering obligatorisk.

Meninger

Tone Tellevik Dahl fra Oslo Arbeiderparti tar til orde for å gjøre barnevaksinasjonsprogrammet obligatorisk. I dag er det opp til foreldrene selv å bestemme om de vil vaksinere sine barn.

Jeg vil først si at Tellevik Dahl skal ha ros for å belyse hvor viktig det er at alle vaksinerer seg. Her er vi helt på linje. Det skal være meget gode grunner til ikke å vaksinere barn. Det er uforståelig og uansvarlig at foreldre velger for sitt barn at det ikke skal vaksineres. De utsetter sine barn, andres barn og sårbare grupper for stor risiko.

Jeg er derimot uenig med henne i at vaksineringsgraden i Oslo er slik at det er nødvendig å gjøre vaksinering obligatorisk. Hun har tidligere brukt begrepet «alarmerende» om vaksinasjonsgraden i Oslo, noe det ikke er grunnlag for. I Oslo ligger den generelle vaksinasjonsgraden på 92 prosent mens gjennomsnittet for alle landets kommuner er på 93 prosent. (2013-tall). Folkehelseinstituttet anbefaler en generell vaksinasjonsgrad på 90 prosent.

I tillegg er det verdt å merke seg at Oslo de siste 10 åra har hatt en raskere vekst i vaksinasjonsgraden enn landet for øvrig. Det er jeg glad for. Når vi snart får 2014-tallene, vil vi se om denne langsiktige, positive trenden fortsetter. Jeg er ikke prinsipielt imot å gjøre vaksinering obligatorisk, men jeg ser ikke behovet verken på landsbasis eller i Oslo. Jeg er også bekymret for at et påbud kan ha noen utilsiktede konsekvenser ved seg. Flere har for eksempel pekt på at dette kan skade foreldrenes tillit til helsestasjonene.

Å gjøre vaksinering obligatorisk er for øvrig et nasjonalt spørsmål som må avgjøres av Stortinget. Jeg noterer meg at Folkehelseinstituttet ikke anbefaler dette, og de fleste helsepolitikere på Stortinget deler denne holdningen. Inkludert Arbeiderpartiets helsepolitisk talsmann, Torgeir Michaelsen. Vaksinasjonsprogrammet fungerer såpass godt at det ikke er nødvendig å gjøre vaksiner obligatorisk.

Byrådet i Oslo har en målsetting om å få vaksinasjonsgraden i hovedstaden opp på 95 prosent. Dette skal vi klare gjennom godt informasjonsarbeid. I år får vi også bedre innrapporterte tall på vaksineringsgrad i hver av Oslos 15 bydeler. Dette vil sette oss i stand til å iverksette målrettede tiltak der det er behov for det uten et generelt vaksineringspåbud.