Alle vil ha Siri

For Siri Hatlen, konstituert toppsjef i Universitetsforlaget gjennom måneders turbulens, avfødte den siste ukas dramatikk et paradoks: Både de ansatte og de eierne som verken hun selv eller de ansatte ønsket seg (Aschehoug og Gyldendal), ba henne og den sittende forlagsledelsen om å fortsette.

- Jeg måtte ta betenkningstid og spørre meg selv om på hvilke premisser jeg var villig til å fortsette, sier Siri Hatlen. Det er dagen etter generalforsamlingen og påfølgende styremøte, der hun og resten av ledergruppa aksepterte å lede Universitetsforlaget gjennom den oppdelingsprosessen som forestår.

- Hvilke krav stilte du til eierne?

- Det aller viktigste var forsikringen om at vi som ledergruppe får tilstrekkelig mandat til å påvirke det som skal skje framover. Jeg måtte avklare med Aschehoug og Gyldendal at vi i ledelsen skal ha en reell rolle i å styre mot løsninger som vi mener er til det beste for dette forlaget.

- Og det fikk dere?

- Vi fikk det bekreftet i uka som gikk. Av tidshensyn ble vi nødt til å legge fram en plan for hvordan Universitetsforlagets redaksjonelle enheter best kunne deles mellom Aschehoug og Gyldendal. Den planen er nå omforent og presentert på personalmøter i Aschehoug, Gyldendal og Universitetsforlaget. Det neste blir å gå inn i en formell prosess med de tillitsvalgte før planen formelt kan vedtas.

- Hva blir din og ledergruppas viktigste oppgaver i forhold til de ansatte?

- To ting. For det første å drive forlaget videre mest mulig normalt. Det er kjempeviktig, vi har bøker som er i ferd med å bli ferdigstilt i 1999, bøker som er i oppstartfasen og skal ut neste år, men som skal overføres til et nytt eierskap midt i prosessen, og vi har tidsskrifter som skal drives inntil noen andre overtar dem.

Den andre hovedoppgaven blir å sikre at prosessen med å overføre ansatte, og ikke minst finne løsninger for dem som ikke får tilbud om ny jobb, foregår på en skikkelig måte. Det samme gjelder salget av den utenlandske tidsskriftproduksjonen.

- Hvor mange av forlagets 160 ansatte mister jobben?

- Det vet jeg ikke ennå. Vi har fått bekreftet at alle de redaksjonelle enhetene overføres, det betyr i overkant av 50 medarbeidere. Vi håper at hele tidsskriftproduksjonen blir overført, deretter må vi se på hvor stor del av produksjons-, markedsførings- og fellesapparatet vi kan få med oss over.

- Har Aschehoug og Gyldendal signalisert noen holdning til denne prosessen?

- Det har vært et krav fra ledergruppa at de nye eierne skal bruke ressurser, både når det gjelder å bevare stillinger og på å hjelpe til med å finne gode og anstendige løsninger for dem som ikke blir tilbudt ny jobb. De nye eierne og vi har en felles forståelse for at det skal tas menneskelige hensyn. Her går vi inn i dialog med de tillitsvalgte umiddelbart.

- Den eierløsningen som nå foreligger var ikke den du ønsket. Hva ville vært den ideelle?

- Det er ikke til å legge skjul på at alle her i huset håpet at en eier som det finske forlagshuset Werner Söderström skulle komme inn som en dominerende majoritetseier, med en åpenbar strategisk og langsiktig interesse. Men finnene ønsket en form for markedsdeling, og det lot seg ikke gjennomføre. Jeg var skuffet da forhandlingene ikke førte fram, men når den nye eiersituasjonen nå er formalisert, må vi søke å finne optimale løsninger innenfor de rammer som gjelder. Og det mener jeg vi skal få til.