Allegorier

Et begeistret og ustrukturert bidrag til den litterære dannelse.

«Allegorier...» er en slags oppslagsbok om litterære og retoriske begreper, ordnet i alfabetisk rekkefølge - med ett oppslag for hver bokstav i alfabetet. Boka er verken et tradisjonelt litterært leksikon eller en artikkelsamling: Her fins et oppslag om Don Juan og begreper som ironi og litterær kanon, skrevet med innsikt, engasjement og kjærlighet til litteraturen. Men hvem er boka skrevet for?

De leksikale forklaringene minner om læreboktekster, mens drøftingsavsnittene rettes mot et mer innforstått faglig publikum. Utvalget av emner virker også uklart og tilfeldig.

Det usystematiske og atspredte kan gi ny innsikt ved å tvinge tankene i utradisjonelle retninger, men mest av alt er boka en begeistret invitasjon til å feire en litterær og litteraturfaglig dannelse.

Den «røde tråden» som vaskeseddelen sier fins i boka, den fant jeg ikke.