Lenge før Eirik Jensen ble arrestert, mistenkte andre kriminelle at Gjermund Cappelen fikk lov av politiet til å importere hasj. Allerede i 1994 var påstander om at han drev provokasjon på politiets vegne et hett tema i en av rettssakene etter den såkalte «Flydropp-saken».

I retten mandag fortsatte statsadvokat Lars Erik Alfheim sin utspørring av Cappelen, med nøye gjennomgang av kommunikasjonen mellom de to tiltalte i 2011. Flere meldinger referer til Altaposten, som da hadde flere artikler om Flydropp-saken. Der ble det hevdet at Cappelen var politiprovokatør.

Flydropp-saken nevnes hyppig i rettssaken mot Jensen og Cappelen, og er et av de store temaene som behandles bak lukkede dører. Dette var den første store saken der Cappelen hjalp politiet som informant, og Jensens første store bragd som politimann.

Minst 12 menn ble dømt for innførsel av amfetamin til Norge. Noen av dem kom fra et dopmiljø i Mandal, de andre var tilknyttet den såkalte «Nordlandsmafiaen», eller «Nordlandsligaen».

Gjenopptakelseskommisjonen har allerede avslått en begjæring fra dem, etter at Cappelen benektet å ha vært involvert. Ved en ny behandling kan kommisjonen tenke annerledes.

«Han (Cappelen, red.anm.) solgte noen folk til politiet – lurte dem i politifeller – i bytte mot at han fikk holde på i fred. Han fikk importere og distribuere store mengder hasj mens politiet så en annen vei. Her snakker vi det som da var en av de største hasjimportørene i landet.»

Sitatet er hentet fra Altaposten, som i 2011 hadde et stort intervju med en anonym kriminell som de omtaler som lederen av «Finnmarksligaen». Vedkommende lot seg også sitere i Aftenposten en gang i 2017.

Denne ligaen skal ha importert store mengder narkotika til Norge på samme tid som og i direkte konkurranse med «Nordlandsmafiaen» og Gjermund Cappelen. Og som Cappelen har forklart i retten: Informantvirksomhet dreier seg gjerne om å bli kvitt konkurrenter.

Lederen av «Finnmarksligaen» mente etter eget utsagn at «Nordlandsmafiaen» var uforsiktige, og skal derfor ha bedt sine kontakter i Nederland om å slutte å selge narkotika til dem. Deretter introduserte han Gjermund Cappelen, den gang Thorud, for hovedmannen Gunnar Evertsen.

Til Altaposten hevdet finnmarkingen at hans nederlandske kontakter skal ha trodd at Cappelen samarbeidet med politiet. Resultatet ble uansett en omfattende politiaksjon – som endte med at politiet filmet både småflyet som fraktet narkotikaen, at pakkene ble kastet ut og hvem som hentet dem.

Som bakteppe for saken mot Eirik Jensen er Flydropp-saken spesielt interessant. Tiltalen mot Jensen begynner først ti år seinere, men dette er viktig for å forstå samarbeidet mellom de to tiltalte.

Saken viser at Cappelen har vært en viktig informant for politiet, at det verserte rykter om ham i det kriminelle miljøet alt den gang og at han bisto politiet i et samarbeid over landegrensene.

I ettertid fikk Cappelen, ifølge Jensen, utbetalt 70 000 kroner fra politiet. Det benekter Cappelen – og det kan man forstå. På den ene eller andre måten er han rett og slett truet av mafiaen.

Jensen forklarte i tingretten at Cappelen ble alvorlig truet av nordlendingene, da de først kontaktet ham for å få hjelp til å skaffe dop. så seint som i fjor uttalte hovedmannen Evertsen til Dagbladet at: «Jeg er farlig for politiet, og de som har fått meg dømt

I 2011, da Altaposten undersøkte Flydropp-saken grundig, var det ingen som anklaget Eirik Jensen for noe som helst. Påstandene i artiklene er særlig interessante i lys av det som har kommet fram seinere.

Både lederen for Finnmarksmafiaen og lederen i Nordlandsmafiaen hevdet den gang at Gjermund Cappelen ble beskyttet av politiet. Evertsen hevdet at «Johnny», som Altaposten kalte Cappelen, var en provokatør som jobbet mer eller mindre fast for politiet. «I bytte ble «Johnny» kvitt konkurrenter og fikk samtidig frikort til å importere hasj», sa Evertsen, og hevdet at narkotikapolitiet i Oslo sto bak.

Sju år seinere er det store spørsmålet om han hadde rett.