Alltid Kultur

KULTUR I ETEREN: Så er det skjedd igjen. NRKs ledelse kapper land og kultur går igjen tapende ut av eteren. Mandag 17 november ble Kulturnytt i P2 kl 0803 kuttet med 27 minutter til fordel for andre nyheter. Vi snakker om P2-kulturkanalen - et navn de gjerne ønsker å pynte seg med.

Noen av oss som verner om kulturformidling har de siste ti årene sett hvordan kulturprogram i NRK Radio og TV stadig har vært på vikende front. Spesielt oppsiktsvekkende har det vært på TV siden hvor det knapt er et program igjen på sentral sendetid. Etablering av to nye TV kanaler, NRK 2 og NRK Super/3 har ikke hjulpet, bortsett fra at vi med nød og neppe har beholdt «Hovedscenen» på NRK2,- enn så lenge. Hver gang jeg har tatt opp dette spørsmålet offentlig, er jeg blitt møtt med store oppslag om hvor fantastisk NRK tar vare på kulturformidling i Norge. Imponerende antall timer med kulturprogram blir regnet opp for å knuse påstander om holdningsendring i disfavør av kultur. Alltid unngår NRK å nevne når disse kulturprogrammene blir sendt, - og på hvilke TV-kanaler. Spesielt Kulturnytt på TV ble slått opp som en stor nyvinning, nå utvidet til hele 10 minutter på NRK2, men seerne skal være helt spesielt interessert i kultur for å finne disse ekstremt lavbudsjetterte minuttene igjen på NRK1 og i tillegg ha urovekkende og usunne soverutiner, og svært unormal arbeidstid.

P2 har de siste ti årene vært alibiet. Siden kulturformidling i lang tid ikke er blitt prioritert ved de mange justeringer av sendeskjemaene, er det som skjer i P2 bare en fortsettelse av en ustoppelig utvikling, der vi om ganske få år nærmest vil være uten kulturtilbud i NRK. Det handler ikke spesifikt om kuttet på 135 minutter radiobasert kulturformidling pr uke, men om en fortsatt nedprioritering, selv nå hvor andre sentrale aktører i Europa, lar pendelen svinge noe tilbake basert på seer- og lytterinteresse.

Det er liten tvil om at det i vårt land er større kulturaktivitet enn på mange år. Økt tilgang på ressurser, utdanning og en politisk ledelse, som har maktet å etablere kultur som et tema i den politiske debatt, har skapt større interesse. Derfor er en reduksjon på 9 timer kulturformidling pr måned i den mest sentrale sendetid, ganske enkelt oppsiktsvekkende.

Stofftilgangen må ha økt tilsvarende, og jeg vet at det er stor interesse og dermed konkurranse om å komme på Kulturnytt om morgenen. Og bedre blir det ikke når vi ser hva det erstattes med. Nyheter! Kl 0830 har P2 allerede holdt på med sammenhengende nyhetsformidling i hele to timer, men finner det altså nødvendig å fortsette enda en halvtime.

Hvis vi legger til nyhetsformidling i P1, P3 og NRK1 på samme tid, for ikke å snakke om nyhetskanalen Alltid Nyheter, ja da toner denne artikkelen ut med et eneste krav på vegne av kulturnasjonen. Etabler en ny radiokanal! Navnet er klart: Alltid Kultur.

Se også side 52