Allusjon

Det er kråker nok

Ute er det kråker nok å fyre for

Bekker nok å gå over

Poster nok å falle på

Steiner nok å trille opp og rulle ned

(....)