Alt er som før

«57 kanaler og ingen ting på tv,» sang Bruce Springsteen. «Se hva som skjer,» frister TV2. Egentlig skjer det ikke mer på tv. Ikke før den digitale tv-tid er her med alle sine «konvergerende» tilbud. Det vil skape nye, praktiske elektroniske dialogmuligheter. Men heller ikke det vil gi livet vårt nytt innhold.

Fremdeles er det mange som endelig «oppdager» at de kommersielle tv-kanalene sender omtrent bare amerikanske serier og underlødig underholdning. Samtidig klager de over et stereotypt programtilbud fra public service-kanalene. Dette er ingen ny oppdagelse. Også Norge er for lengst blitt en tv-nasjon. Det betyr at vi kan lage det meste og har sett alt. Det skjer ikke mer på tv.

Det er som med avisene. De har funnet sin form og endres bare gradvis i sitt innhold og sin presentasjon, slik tidene og trendene skifter. Fram til vi lukkes inne i det digitale elektroniske univers med fjernsynet og datamaskinen koblet sammen, har vi muligheten til å bevisstgjøre hva vi har av innhold og mening, diskutere hvordan vi kan beholde verdiene og ta dem med i en ny og kaotisk mediegenerasjon. Det er enda noen få år før det skjer.

To norske kanaler

Bortsett fra TV3, som er en liten og ren underholdningskanal, har vi to store fjernsynsselskaper i Norge: NRK og TV2. TVNorges programvirksomhet er fullstendig underlagt TV2. De har felles nyhetsdesk med tilgang på samme materiale, blant annet fra lokal-tv-nettet. Slik arbeider NRK og TV2 helt parallelt: NRK med sine distriktskontorer og TV2 med sine stringere og TVNorges lokalnett. TV2 eier vel 49 prosent av TVNorge og ønsker seg den amerikanske aksjeposten på 51 prosent. Det gir større økonomisk utbytte og enda lettere kontroll over utviklingen i TVNorge.

TV2 ble i fjor kritisert av Allmennkringkastingsrådet for å svikte sine egne uttalte ambisjoner og myndighetenes konsesjonsbetingelser for programvirksomheten. Jeg tviler på at rådet kommer til noen annen konklusjon i år. TVNorge har ingen slike forpliktelser, og dermed er også TV2 uten statlige hemninger i sin programpolitikk i TVNorge.

TV2 selv-reklamerer med et slagord om «TV 2000 - med TV2 mot et nytt årtusen og programmer basert på norsk virkelighet». Riktignok er det mye norsk virkelighet i TV2, men det spørs om det ikke er vel så mye amerikansk.

Mer av det samme

TV2 har helt siden starten prioritert nyheter, aktualiteter og sport, og fortsetter med det. I underholdningssektoren fortsetter kanalen med å være seriemester og gir oss det nye fra USA på området, samtidig som egenproduksjonen av såper øker. Her er mye bra og mye dårlig, men poenget i et lengre perspektiv er at det ikke skjer noe grunnleggende nytt. Det kommer ingen nyskapninger. Vi får bare mer av det gamle i nye innpakninger - «same shit, new wrapping». Programskjemaene for TVNorge forteller også om mer av det samme, men i gammel innpakning. Fordi det ikke kan ventes noen spektakulære nyskapninger innen det kommersielle tv-mediet.

NRKs sendeskjemaer viser heller ingen nyskapninger, jeg hadde nær sagt heldigvis. Når man roper på nytt fra NRK - eller fra de andre kanalene - glemmer man fort hva som finnes der fra før. Mens underholdningskanalene, med TV2 delvis i ledelsen, viser utenlandsk serieproduksjon fra morgen til langt på natt, er NRKs programskjemaer fra morgen til ikke så langt på natt tettpakket med stoff for barn, for minoriteter, med undervisning, finkultur, lavkultur og ukultur. Det er en fyldig og variert programpakke for hver eneste dag og uke i året. Uka avsluttes med norskprodusert underholdning av en kvalitet som år etter år holder majoriteten av tv-seerne ved NRK-kanalene, uten at TV2 med satellitten TVNorge rører mer enn en lillefinger for å ta konkurransen opp. NRKs utskjelte og miskjente tilleggskanal NRK2 har et programskjema som må virke overveldende på dem som roper om kultur, hvis de tar seg tid til å se hva som skjer.

Norsk virkelighet

Slik ser det ut og omtrent slik vil det se ut noen år. Vår tv-virkelighet vil være kontrollert av NRK og TV2. Det har NRK-sjefen tatt til etterretning, og det kan mediedepartementet gjøre også. Einar Førde ønsker nå at TV2s posisjon fasttømres med løfte om ny konsesjon mot å betale med bidrag til oppbyggingen av det digitale jordnettet. TV2-ledelsen har satt seg på gjerdet. Horisonten er ikke så klar som mange vil ha det til.

På den ene siden kan TV2 bli borte i vrimmelen når digitalkanalene er over oss, på den andre kan TV2 overleve, men da på grunn av sin norskbaserte virkelighet. Det er den norske virkeligheten som i alle tilfelle vil vise seg å være gull verdt - for dem som betjener norske tv-konsumenter med eller uten pc. Hvordan det går med NRK, vår virkelige public service-kanal med den helt uvurderlige kulturpolitiske verdi den tilfører nasjonen, er det store spørsmålet.