Alt om 70-tallet

ARNE STAV ETTERLYSER

i Dagbladet (23.7.) større interesse for de delene av 60- og 70-tallets ungdoms/opprørsbevegelser som ikke var omfattet av (m-l)-fenomenet. Ja, det er på høy tid at det fortelles, forskes, skrives og leses om alle motkulturene: anarkistene, trotskistene, vegetarianerne, antroposofene, okkultistene, pasifistene, cannabistene, Children of God, nudistene. Det må skrives om Et sted å være, Hjelmsgate, Forsøksgym, Nisseberget, Tinkern, Skippergata, Karlsøy, Holmen gård, Fristaden Christiania, Blitz-huset og Plata. Det er mye å ta av.

Men hvorfor mener Arne Stav at akkurat vi som har startet «Kaderprosjektet» skal gjøre dette, akkurat nå? Vårt prosjekt pretenderer ikke å skrive den hele og fulle sannheten om 70-tallets radikalisme, langt ifra. Det kan godt hende at det skjedde andre ting i Norge som var minst like viktige på den tida vi skal skrive om. Men vi er nysgjerrige på det (m-l)-erne drev med. Det har vært snakket mye om deres virksomhet, men vi vet veldig lite.

KADERPROSJEKTET SAMLER

beretninger fra folk som var med og folk som sto bi, for å granske hvordan (m-l)-rørsla fungerte. Vi vil snakke med folk som mener at bevegelsen i hovedsak var positiv, og med dem som mener det motsatte. Gjerne også om andre, parallelle fenomener som belyser våre spørsmål. Ja, f.eks hvorfor fikk vi aldri noen lokal terrorisme i Norge? Arne Stav sier i sitt innlegg at det var anarkister som «leflet med terror og bygerilja, og våget livene sine i bl.a. Spania og Latin-Amerika». Han forteller også at «kustusen i rekkene var til dels betydelig større [enn hos (m-l)]».

Jøss, dette var nytt! Kom med tall, begivenheter og tekster! Slik vil vi få satt vår forskning inn i en enda større sammenheng.