«Alt» om krigen

Ei tettpakket og anskuelig, moderne folkebok.

BOK: Dette er ei diger kaffebordsbok av en krigshistorie - spekket med bilder, kart, titler, plansjer og så videre. I ni kapitler oppsummeres det vanvittige blodbadet som kalles andre verdenskrig.

Boka tar utgangspunkt i etterdønningene av første verdenskrig og føres fram til de første åra av etterkrigstida. Årsak og virkning er med andre ord med, mens hovedvekten selvsagt er lagt på krigshandlingene.

Store linjer

Et historisk fenomen som andre verdenskrig kan gjerne ses på som et sett av fortellinger. Historien om krigen er dypest sett summen av enkeltskjebner som blir berørt av den. Samtidig er disse skjebnene underlagt den utviklingen som blir styrt av krigsstrategier og politiske beslutninger. Det er fortellingen om disse avgjørende, militære handlingene som utgjør fortellergrepet i denne boka.

Den er ryddig og oversiktlig og langt mer fristende å kaste seg over enn for eksempel Winston Churchills ti bind om krigen - uten bilder og faktabokser. Ei slik bok som dette er både anskuelig og pedagogisk - jeg hadde nær sagt for hele familien.

Sterke bilder

Har man vært igjennom dette verket, har man ikke noe problem med å diskutere forløpet av krigen i selskapslivet eller skrive en velinformert særoppgave om et avgjørende slag, en sentral statsleder eller en krigsstrategi. På den andre siden kommer man ikke tett innpå fortidas enkeltindivider og det krigen betydde av lidelse for dem.

Vendingene i teksten er generelle og spekket med tall og stedsnavn. Teksten er nøktern og tørr. De historiske fortolkningene er gjemt bak enorme mengder fakta. I bildematerialet, derimot, kommer man nærmere menneskene. Boka er forbilledlig redigert, hver eneste dobbeltside inneholder interessant, kuriøst, dramatisk eller følelsesladd bildemateriale.

Et omfattende register gjør også denne boka til et utmerket oppslagsverk.