- Alt står i boka

I går våknet Norge til «Kulturnytt»s melding på NRK P2 om at forfatteren Sven Kærup Bjørneboe til høsten utgir en biografi om sin onkel Jens Bjørneboe med helt nye opplysninger om sykdom og selvmord.

Legene trodde Bjørneboe skulle dø

«Det er i år 25 år siden Jens Bjørneboe tok sitt eget liv. Siden da har det eksistert en myte, en slags felles forståelse av at Bjørneboe var så oppslukt av sitt arbeid og nedbrutt av livets meningsløshet, at han ikke orket å leve mer,» het det i innslaget fra «Kulturnytt».

Og videre: «Men det omverdenen ikke har visst, er at Jens Bjørneboe faktisk led av en dødelig sykdom og ikke hadde lenge igjen å leve da han tok sitt liv.»

- Alt står i boka. Jeg vil bare minne om at den som kommenterer sitt eget verk, går under sitt nivå, sier Sven Kærup Bjørneboe. - Biografi? Jeg vil heller si antibiografi.

Og mer sier ikke Sven Kærup Bjørneboe. Han ønsker ikke å bli involvert i polemikk og debatt før boka foreligger. Dagbladet er hjertelig velkommen tilbake seinere i høst.

- Boka utkommer 9. august. Vent og se! Og mer sier heller ikke forlagsredaktør Øyvind Pharo i Aschehoug.