KUNNSKAP:  Enten det gjelder miljø, næringsutvikling, helse- og omsorg eller byplanlegging, så må all politikk starte med kunnskap om hva som er utfordringene og kunnskap om hva som skal til for å løse dem, skriver Trine Skei Grande. Foto: NTB scanpix
KUNNSKAP: Enten det gjelder miljø, næringsutvikling, helse- og omsorg eller byplanlegging, så må all politikk starte med kunnskap om hva som er utfordringene og kunnskap om hva som skal til for å løse dem, skriver Trine Skei Grande. Foto: NTB scanpixVis mer

Kunnskap:

Alt starter i skolen

Løsningen på våre største utfordringer har til felles at de starter med kunnskap. Derfor har Venstre alltid satset på skolen.

Meninger

Kampen mot ulikhet og fattigdom. Arbeidet med å løse klimakrisen og å ta bedre vare på miljøet vårt. Å skape framtidas arbeidsplasser, næringer og bedrifter. Å finne nye, bedre måter å samarbeide over landegrensene. Alt dette, og mere til, starter i skolen.

Når du sender den lille seksåringen inn i et klasserom for første gang, så begynner hun på den viktigste delen av livet sitt. Det er ingenting utenom den nærmeste familien som kommer til å påvirke livet hennes mer enn det hun opplever på skolen. Det samme kunne man sagt om samfunnet som helhet. For hvis det vi opplever på skolen former oss som mennesker, så former også skolen hele samfunnet. Derfor har Venstre helt siden Johan Sverdrup innførte folkeskolen i 1889 hatt skolen som vårt viktigste politiske prosjekt.

Trine Skei Grande, leder i Venstre
Trine Skei Grande, leder i Venstre Vis mer

Det er også grunnen til at Venstre sammen med regjeringspartiene og KrF har satset så kraftig på videre- og etterutdanning av lærere. For det går nesten ikke an å overvurdere lærerens betydning for elevenes skolehverdag og framtid. Barn som ikke trives, lærer ikke, og de som går glipp av læring tidlig, har vanskeligere for å ta det igjen senere. Det er slik forskjeller reproduseres og ulikheten i samfunnet forsterkes.

I tillegg til fagkunnskapen lærerne har, trenger skolene også mer kompetanse i å forebygge og avdekke lærevansker, og mer ressurser til raskt å kunne sette inn ekstra støtte og veiledning til barn som trenger det. I Norge bruker vi mye av de spesialpedagogiske ressursene sent i skoleløpet, i stedet for å fange opp utfordringene tidlig. Venstre vil endre den spesialpedagogiske oppfølgingen slik at vi fanger opp de som står i fare for å falle ut før det er for sent.

Venstre mener også at alle barn bør få mulighet til å delta på SFO. Barns muligheter i livet skal ikke avgjøres av foreldrenes bakgrunn, og Venstre vil derfor at skolefritidsordningen skal være gratis for de familiene som trenger det.

En av de største utfordringene den norske skolen står overfor, er at vi har for få lærere. Beregninger fra Statistisk sentralbyrå viser at vi kommer til å mangle minst 3200 lærere allerede i 2020. Det betyr at mange av de voksne som jobber i norske klasserom mangler formell pedagogisk og faglig kompetanse. Det vil igjen si at elevene stiller ulikt når de skal videre i livet, enten det er i overgangen til neste skoleløp, eller når de skal ut i jobb. Det er urettferdig.

Skolen skal bidra til like muligheter til alle. For at læreryrket skal bli attraktivt for flere, må vi ha en god lærerutdanning, og de lærerne som allerede er i skolen må få mulighet til å vokse og utvikle seg og måten de jobber i klasserommet. Venstre foreslår at vi får på plass en nasjonal rekrutteringsplan for å sørge for at flere velger læreryrket som sin profesjon.

Vi må ha en plan for å unngå å havne i den situasjonen statistikken advarer mot, med flere elever og færre lærere til å undervise dem. Vi vil også styrke veiledningsordningen for nyutdannede lærere og førskolelærere, slik at den første dagen i klasserommet ikke blir et brutalt møte med virkeligheten som fører til at mange vurderer å finne en annen jobb.

I tidligere tider var læreryrket et yrke med høy status, slik for eksempel lege, advokat og ingeniør er det i dag. Det var bare de flinkeste folkene som kunne bli lærere, og når læreren i bygda snakket, så lyttet folk, selv om de for lengst hadde forlatt skolebenken. Slik mener Venstre det fortsatt burde vært. Det bør være slik at det å bli lærer er et mål barn og unge kan strekke seg mot, noe man må jobbe hardt for å få lov til.

De fleste lærere er også, og med god grunn, stolte av jobben de gjør i dag. Men statusen til læreryrket er ikke den samme som den engang var. Med klare krav til utdanning, økt lønn og ved å gjøre «lærer» til en beskyttet tittel, vil Venstre bidra til å heve statusen og gjenreise læreryrket som det viktigste i samfunnet, slik at flere unge som drømmer om å skape en bedre verden, velger seg klasserommet som sin arena for å utgjøre en forskjell når de blir voksne.

I skolen starter nye vennskap. For mange er det der følelsen av «å være flink til noe» begynner. Og så er skolen starten på det vi skal gjøre resten av livet, enten drømmen er å bli sykepleier, snekker, frisør eller dataingeniør. Erfaringene fra skolen tar vi med oss hele livet.

Det er også i skolen barn kan lære å forstå verden rundt seg og til å ha en kritisk sans. Til å stå opp mot diskriminering, forenklede verdensbilder og fordummende svar på vanskelige samfunnsspørsmål. Derfor starter også demokrati, menneskeverd og motstand mot farlig populisme i skolen. En god skole er starten på et godt liv og et godt samfunn.

Framtida for landet vårt starter også i skolen. Norge har ikke verdens billigste arbeidskraft og vi er ikke det landet hvor vi jobber de lengste dagene. Og sånn vil vi det skal være, for et godt arbeidsliv er en viktig del av velferdssamfunnet vårt. Men når vi ikke er de billigste, må vi være de flinkeste. Vi trenger de smarteste forskerne, de dyktigste håndverkerne, de mest kreative forretningsfolkene og det mest faglig sterke helsepersonellet.

Det er ikke enkelt å lage en skole som er god for absolutt alle. Det er ikke enkelt å lage et felles utdanningsløp som gir alle elever – som er så ulike som bare barn og ungdom kan være – like muligheter til å lykkes i livet. For Venstre er det likevel helt utenkelig å ha et mål som er noe lavere enn det. Det er ingen ambisjon som er for høy for skolen vår. Fordi alt starter i skolen.

Når valgkampen begynner for alvor, kommer det til å bli mange debatter om mange viktige saker for Norge og for framtida. Felles for dem alle, er at skolen må være en del av løsningen. Enten det gjelder miljø, næringsutvikling, helse- og omsorg eller byplanlegging, så må all politikk starte med kunnskap om hva som er utfordringene og kunnskap om hva som skal til for å løse dem. Eller sagt på en annen måte: Alt starter i skolen.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.