Alternativ statistikk

SNÅSAFEBER: Mange norske medier forteller at halvparten av den norske befolkning bruker alternative medisinske behandlingsformer. Kilde og sannhetsvitne er bransjens egen undersøkelse. Det kan se ut som at tallene er basert på det vi kan omtale som «alternativ statistikk». Store internasjonale studier gir et helt annet bilde.

Den største, EUs Eurobarometer viser at Norge ligger nesten nederst på bruk av alternative terapier for helseproblemer. Men kvinnedominansen er påtakelig, i Norge som i andre land. Det er for eksempel dobbelt så mange norske kvinner som menn som oppgir at de har brukt naturmedisiner siste år (16 % kvinner, 8 % menn). Kvinner dominerer også bruken av homøopati (7 % kvinner, 3 % menn).

Det er også stort sett kvinner som tar massasje, går til kiropraktor, mediterer eller bruker yoga. Et klart trekk er også at både troen på og bruken av alternative behandlingsformer er høyest i de land som har et lavt utdanningsnivå. Det samme ser vi innen hvert enkelt land: det er folk med lite utdanning som har mest tro på de alternative behandlingsformene. Og de som ber til Gud for å bli friske, har også større tiltro til healing, astrologi, homeopati og naturmedisin.

De tallene man får for utbredelsen av alternativene, avhenger selvsagt av hvordan man trekker grenser for hva som er inkludert. Alternativbransjens egen undersøkelse inkluderer massasje som den i særklasse største gruppen.

I omtrent alle land er dette en del av det ordinære helsevesenet. Norske fysioterapeuter vil vel ikke like å bli satt i bås med sjamaner, healere, homøopater og astrologer? Tar vi vekk de som har fått massasje, er det svært små tall på de andre alternativene, også i bransjens egen undersøkelse.

Videre ser det ut som om andelen som har brukt alternative behandlingsformer er fremkommet med å legge sammen frekvensene for de ulike alternativene. Da har vi vel å gjøre med det man kan kalle Tordenskjolds pasienter, nemlig at det stort sett er de samme folkene som er brukere av en lang rekke alternativer. Med samme regnemåte ville man antakelig finne at 15 millioner nordmenn hadde vært til lege i fjor.

Data fra Eurobarometer ble samlet inn i 2005. Siden den gang har vi Norge fått både engleskole og snåsamann, og den alternative bevegelsen synes å ha støtte både i kongehus, storting og regjering. En ny Eurobarometer-studie vil finne sted senere i år. Mye kan tyde på at vi da vil registrere bedre tider for healere, engler og sjamaner også i Norge. Til jul fikk jeg boka om Snåsamannen som julegave fra mitt forlag for faglitteratur. Først trodde jeg det var en perfid fornærmelse. Men nå skjønner jeg at vi er på vei inn i vannmannens tidsalder.