Alternative spellemenn

Nominasjonene til Spellemannsprisen viser at prisen aldri har vært så alternativ, skriver artikkelforfatteren.

SPELLEMANN-nominasjonene som ble offentliggjort i går, må føles som en aldri så liten seier for drivkreftene bak den alternative musikkprisen Alarm. Samtidig er det en opplagt trussel. Nominasjonsvinner Maria Mena (Spellemann-kandidat i tre kategorier) er riktignok milevis unna en plass blant dem som kan vinne Alarm, og det samme er naturligvis artistene som sysler med folkemusikk/gammeldans, klassisk, dansebandmusikk og blues og andre utenfor det moderne musikkbegrepet.

I KLASSENE for rock, pop, elektronika, hip hop og metal er det derimot de samme navnene som går igjen begge steder. Noen sjangerdefinisjoner er annerledes - hører Dadafon hjemme i jazz- eller popkategorien? - men ellers er det marginal forskjell. Spellemannprisen har aldri vært så alternativ noensinne. Det ligger stor symbolverdi i Spellemann-komiteens overraskende vidtrekkende omfavnelse av band som Ai Phoenix (rock), Minor Majority (pop), Salvatore (elektronika) og Jim Stärk (årets nykommer). Ikke bare er det en anerkjennelse av at «det store norske musikkåret 2002» har rot i undergrunnen. Dette er også den typen kvalitetssterke norske småutgivelser som Spellemannprisen tidligere ignorerte på bekostning av middelmådige norskutgivelser fra de langt mektigere multinasjonale plateselskapene.

Å SE FOR SEG kamphanene Svein Bjørge (Alarm) og Sæmund Fiskvik (Spellemann) slå seg sammen til alles felles beste neste år, er like utenkelig som snarlig fred i Midtøsten. Alarmprisen ble startet for å utgjøre nettopp et alternativ til Spellemannprisen, en musikkpris som skulle ta norsk undergrunnsmusikk på alvor og løfte ukjente navn opp og fram. Nå går Spellemannprisen sitt eget alternativ skikkelig i næringa. Spellemann-nominasjonene imponerer ut ifra et historisk perspektiv - det har alltid blitt stilt spørsmål ved om Spellemann-komiteen faktisk har hatt kunnskap og evner nok til å finne fram til årets beste norske plater - men nominasjonene kan også sees som Goliats forsøk på å rive vekk Davids eksistensgrunnlag. Det er vanskelig å tolke de i stor grad sammenfallende nominasjonene til Alarm- og Spellemannprisen på noen annen måte.

Salvatore