Alvengs sommerlys

«Der det er lys, kan man fotografere,» sa en gang den nordamerikanske fotopioneren Alfred Stieglitz. Dette faktum gjelder i mer enn én forstand for Dag Alveng, som nå sikrer sommeren mot alle mulige meteorologiske innfall i Museet for samtidskunst.

Svaberg og paller

Alveng er en visuell vandrer på årvisse, oppgåtte stier og svaberg med spor etter havets sykliske sliping - og sjøtrafikkens etterlatenskaper. Det siste kan også gi materiale til forestående bålfeiringer, eller resirkuleres til bruk i ungenes balanseøvinger over vannfylte spalter i fjellgrunnen nær badestranda. Alveng viser det ikke, men ansporer fantasiens blikk til å øyne slike muligheter. Som når han eksponerer en haug med mer eller mindre oppløste trepaller der stien krummer seg, eller panorerer utsynet mot rullesteinstranda og de langstrakt myke svabergene med sprekker og sesongens punkete stråsveis.

Lyset lar oss se så vel hovedstrukturene som alle enkelthetene i naturen på Hvasser og Koster, hvor Alveng i år etter år har våknet til sommerens dag.

Det er et landskap som ikke overvelder, men der det kjente stadig skjerper sansen for flyktige kontraster og vare variasjoner. Hvor spillet mellom lys og skygge vekselvis kroppsliggjør og immaterialiserer strandas steinformasjoner, eller danner utgangspunktet for at nesten ugjennomtrengelig og forvokst furuskog skal framtre som magisk danseritual mellom trolske tyritrær innenfor fotoformatet.

Motlys som medspiller

Alveng lar også motlyset illuminere den motsatte strukturen i natur, når ranke furustammer formelig står på parade for den vandrende i sommerskogen. Bjørketrærne lar seg ikke forstmannplanlegge til samme stokk uniforme giv akt-positurer, og fotografens regi lar oss ane hvor variert sevjeflyten vitaliserer rytmer i buktende stammer og strittende greiner. Lyset blir igjen den fremste aktør, når fotografen minner oss om - med et basketballmål - at også menneskekropper har vært i sommerlig utfoldelse.

Ja, selv ved å dobbelteksponere over samme motiv, lar Alveng sollyset spille oss et puss med tida.

VISUELL VANDRER: Dag Alveng stiller ut sommerbilder i Museet for samtidskunst.Foto: JEANETTE LANDFALD