Amerika er ikke USA

Et friskt og stimulerende, men ujevnt prosjekt.

BOK: Jeg liker prosjektet i boka «Frykten for Amerika. En europeisk historie». Den kommer i ei tid da mange mennesker føler sterk uro over den politiske utviklingen i det militært overlegent sterkeste landet i verden i dag. Den franske utenriksministeren kalte USA en «hypermakt», og uttrykket er så dekkende for manges følelse at det har festet seg i debatten. Stian Bromark og Dag Herbjørnsrud forsøker å bevise en hypotese om at svært mye av denne uroen intet har med USAs utenrikspolitikk å gjøre, men i stedet er noe som er nedarvet i europeerne gjennom århundrene med røtter i Atlantis-myten hos Platon og siden forsterket av Columbus' vrangforestillinger om landet han fant og folket der. I sin bevisførsel henter de fram mange overraskende og ukjente, og noen ikke så overraskende, men svært kjente, kilder. Her ligger både bokas styrke og dens svakhet.

Svakheten kommer for eksempel til syne når boka i norsk sammenheng totalt overser en meningsdanner som historikeren Geir Lundestad. Ujevnheten i boka illustreres av at den mangler en grundig analyse av hva opprettelsen av NATO og Marshall-hjelpen betydde for det forfatterne hevder er Amerika-mytene. Geir Lundestad formulerte begrepet «empire by invitation» som en oppsummering av Europas holdning til USA i disse prosessene. Min ryggmargsfølelse er at dette er viktigere stoff enn innholdet i Cappelens historiebøker 1 og 2.

«Frykten for Amerika» er hardstappet informasjon, argumenterende tvers igjennom og ofte imponerende stedig i sin behandling av hypotese og bevis. Innvendingen er at den noen steder setter fram farlig generelle påstander med ganske tynt underlag. Men forfatterne tar opp en viktig debatt og snur den lettvinte og slappe USA-kritikken mot oss selv.

Det stimulerer til en gjennomtenkning som bare kan gjøre nytte i ei tid da USA og Europa er på vei inn i en ny periode der avstanden øker. Og så inneholder den mye artig og ganske sær informasjon som vil glede alle som bryr seg om disse spørsmålene.