Amerikanske hemmeligheter

Da hele USA så mistenksomt mot Midtøsten etter 9/11, valgte Taryn Simon å gå sitt eget land etter i sømmene.

KUNST (Dagbladet:)

HASSELBLAD CENTER I Göteborg åpner lørdag utstillingen «An American Index of the Hidden and Unfamiliar», en serie bilder som viser fram steder som er utilgjengelige og ukjente for den større offentlighet.

- Prosjektet er konseptuell respons på 9/11. Jeg opplevde at myndigheter og media var veldig opptatte av å finne hemmeligheter utenfor landet vårt, men jeg ville se hva vårt land gjemte på, forteller Simon på telefon fra et hotellrom i San Francisco.

Bildene viser blant annet kroppene til Rhea og Elaine Ettinger som ligger nedfrosset til den dagen vitenskapen kanskje kan vekke dem til liv igjen, et bilde av en ung palestinsk jente som får en jomfruhinneoperasjon og den abstrakte kunsten som henger på veggen i lobbyen til CIAs opprinnelige hovedkontor.

«AN AMERICAN ...» ER FRA 2007 og har vært stilt ut over hele verden. Bildeserien er dessuten utkommet i bokform på Steidl, med forord av Salman Rushdie.

- Prosjektet lever videre selv mange år etter jeg var ferdig med det, og jeg synes det er interessant å se det ut fra ulike kontekster og politiske skifter.

Et av stedene Simon ville fotografere til serien var under jorda i Disney World.

- Jeg hadde en idé om å fotografere «backstage» i deres store undergrunnsavdeling, der rotet og pauserommet er, men jeg fikk avslag, sier Simon.

- Et vakkert avslag som var begrunnet med at deres publikum, spesielt i disse vanskelige tider, trengte å bevare illusjonen når de kom på besøk for å flykte fra hverdagen. Fotografi utfordrer jo nettopp fantasien ved at bildet er «sant».

SIMON AKKOMPAGNERER hvert bilde med en detaljert tekst, og hun ser på teksten som like viktig som bildene:

- Jeg synes samspillet i rommet mellom tekst og bilde er interessant, og hvordan mennesker oppfatter det rommet forskjellig.

Simon begynte å studere miljøvitenskap på universitetet i Brown, men gikk raskt over til kunststudier. Samtidig tok hun fotografitimer på en skole i nærheten. I studietida hadde hun praksisplass hos Michael Hoffman fra forlaget Aperture, og hun hjalp ham med å organisere hans bibliotek. Simon har elsket fotoboka som form siden den gang og utvikler alltid ei bok til hvert prosjekt.

- Nå jobber jeg mest med installasjon av bilder, tekst og design, men i begynnelsen tenkte jeg alltid på boka som et utgangspunkt.

ETTER FERDIG UTDANNELSE har hun arbeidet som fotograf for blant annet Vibe, Vanity Fair, The New Yorker og New York Times Magazine, og det var et prosjekt fra sistnevnte publikasjon som ble Simons gjennombrudd på kunstscenen. Magasinets anerkjente bilderedaktør, Kathy Ryan, hyret Simon til å lage en bildereportasje om uskyldig dømte menn som hadde blitt løslatt etter nye DNA-prøver. Reportasjen inspirerte Simon til å fortsette med prosjektet og i 2003 ga hun ut boka The Innocents som besto av en rekke bilder av straffedømte portrettert på steder av betydning for saken deres, enten det var åstedet for gjerningen de ikke hadde begått, alibi-stedet de var på da ugjerningen skjedde eller på stedet der de ble anholdt. Alle bilder blir presentert med en kort historie om den portretterte.

- Vitner identifiserer gjerningsmenn gjennom bilder, forklarer Simon.

- Jeg ville peke på menneskers tiltro til et bilde. Det var i forbindelse med dette prosjektet jeg begynte å kombinere tekst og bilde.

I SOMMER VISTE MOMA i New York Simons utstilling «A Living Man Declared Dead and Other Chapters, I-XVIII», som er et resultat av fire års intens research og reiser over hele verden for å dokumentere ulike menneskers historier. I de atten «kapitlene» som verket utgjør tar Simon for seg ulike menneskers skjebner og deres blodsbånd. Serien består av veldig enkle portretter, alle tatt på samme nøytrale bakgrunn, en tekst med tilleggsinformasjon og en slags «fotnote-avdeling» som Simon kaller det, med ekstra bilder og noen tekster som danner et slags tankekart. Et av kapitlene viser bosniske muslimske flyktninger, et annet den første kvinnen som kapret et fly, et tredje kapittel en kenyansk healer og hans familie.

- Jeg har mer og mer begynt å arbeide med «skulpturen» som utgjør en utstilling. Jeg vil si at jeg arbeider med fotografi, tekst, og så design og installasjon av materialet.

UTSTILLINGENS TITTEL er inspirert av kapittelet om Shivdutt Yadav, som en dag oppdaget at han var blitt erklært død da han var på kontoret for jord-registrering i Uttar Pradesh i India. Dette hadde han blitt av sin egen familie, som ønsket å overta jordområdet hans. Kapittelet om Yadav inkluderer 23 portretter, blant annet noen portretter uten mennesker i - som symboler på familiemedlemmer som faktisk er gått bort - noe som ifølge Simon viser at fotografier er det beste beviset vi har på liv, at det finnes liv.

- Regelen for prosjektet var å starte med de eldste, men i en familie jeg fotograferte trodde de på reinkarnasjon og at sønnen i familien var reinkarnasjonen av farfaren, så det kapitlet starter med sønnen. Kanskje jeg med dette prosjektet forsøkte å strukturere noe for meg selv, vise slekters gang i det at mennesker fødes og dør i en uendelige rekke.

AKKURAT NÅ ER DET den nylig avdøde Aaron Swartz hun tenker mest på. De møttes under konferansen «Seven on Seven», en årlig event i regi av kurator ved New Museum Lauren Cornell. Syv kjente kunstnere blir teamet opp med syv produktive programmerere for å utvikle noe nytt - det være seg en app, kunstverk, hjemmeside eller noe annet - i løpet av en dag. Swartz og Simon utviklet en idé som Simon ferdigutviklet: «The Image Atlas», en side der man kan se hvilke bilder som dukker opp når man søker på det samme ordet i ulike land.

- Atlaset stiller spørsmål ved muligheten for et universelt, visuelt språk. Jeg er opptatt av kategorisering av kaos og er interessert i å utforske både verden og sinnet, sier Simon.

SIMON ER FOR TIDA i San Francisco for å åpne utstillingen «The Picture Collection» på John Berggruen Gallery. Den er en videreføring av bildeatlaset hun utviklet med Swartz, og viser et slags snapshot fra katalogen til verdens største sirkulerende bildebibliotek, The New York Public Library.

- Dette var et sted jeg var mye som barn, og som mange kunstnere har gått til for å finne inspirasjon. Biblioteket inneholder ca. 12000 ulike mapper med bilder, og jeg er interessert i hvordan bilder kategoriseres og klassifiseres.

Neste prosjekt for Simon er noe helt nytt: det handler ikke om fotografi, hun vil skape en større performance.

- Jeg vil gjøre noe nytt. Jeg liker å føle meg helt «uneducated» før et nytt prosjekt.

MER VIL HUN FORELØPIG ikke si om prosjektet, og nå må hun skynde seg av gårde til galleriet og intervjuet er dermed over.

Nina Strand er redaktør for tidsskriftet Objektiv.

Hymenoplasty, Cosmetic Surgery, P.A. Fort Lauderdale, FloridaPasienten i dette fotografiet er 21 år gammel. Hun er av palestinsk avstamning og bor i USA. For å overholde kulturelle og familiære forventningerknyttet til hennes jomfruelighet og ekteskap, gjennomgikk hun en jomfruhinneoperasjon. Uten det fryktet hun at hun ville være avvist av hennes fremtidige ektemann og bringe skam overhennes familie. Hun fløy i hemmelighet til Florida der operasjonen ble utført av Dr. Bernard Stern, en plastisk kirurg hun fant på internett.Hensikten med operasjonen er å rekonstruere en sprukket jomfruhinne, membranen som delvis dekker åpningen av vagina. Det er en poliklinisk prosedyre som tar omtrent 30 minutter, og kan gjøres under lokal eller intravenøs anestesi. Dr. Stern tar 3500 dollar for jobben. Han utfører også kjønnsleppeplastikk og og vaginal foryngelse. Foto: Taryn Simon, Gargosian Gallery
Playboy, Braille Edition. New York, New YorkNasjonalbibliotekets tjeneste for blinde og fysisk handikappede (NLS), en divisjon av det amerikanske Library of Congress, er et gratis nasjonalt bibliotek med punktskrift og innspilt materiale for blindeog fysisk handikappede personer. Magasinene lagret i biblioteket er valgt på grunnlag av påvist leserinteresse. Dette inkluderer publisering og distribusjon av en blindeskriftutgave av Playboy.Omtrent 10 millioner amerikanske voksne leser Playboy hver måned, og 3 millioner skaffer bladet gjennom betalt opplag. Det har inkludert artikler av forfattere som Norman Mailer, Vladimir Nabokov, Philip Roth, Joyce Carol Oates og Kurt Vonnegut og gjennomført intervjuer med Salvador Dali, Jean-Paul Sartre, og Malcolm X. Foto: Taryn Simon, Gargosian Gallery
Dynamo III, Studying Magnetic Fields and Impending Pole Reversal. University of Maryland, Nonlinear Dynamics Laboratory.Dette er den største modellen av jordens kjerne, bestående av en 10 fot bred stålsfære fylt med 14 tonn svært brennbar, flytende natrium som representerer jordas ytre kjerne av smeltetjern og en 3 fot vid kobberball som representerer Jordens solide indre kjerne. Bygget av en gruppe geofysikere ledet av Dr. Daniel P. Lanthrop, genererer den en egen geodynamo, et selv-startende, selvdrevet magnetisk felt.Liksom Solen og Jupiter, er jorda omgitt av et magnetisk felt som strekker seg tusenvis av kilometer ut i rommer. Denne magnetosfæren beskytter jorden og dens atmosfære fra ultrafiolett stråling og sterkt ladde, dødelige partikler. Jordens magnetfelt gjør at et kompass peker mot Nordpolen og guider dyr på migrasjonsveier, og hjelper dermed reproduksjon og arters overlevelse.Det er enighet i vitenskapelige miljøer om at Jordens magnetfelt brytes ned. Foto: Taryn Simon, Gargosian Gallery
Nuclear Waste Encapsulation and Storage Facility, Cherenkov Radiation. Hanford Site, U.S. Department of EnergyNedsenket i et basseng med vann på Hanfordanlegget ligger 1936 kapsler i rustfritt stål med kjernefysiske avfall som inneholder cesium og strontium. Til sammen inneholder de over120 millioner curies med radioaktivitet. Det er anslått å være den største ansamlingen curies under ett tak i USA. Den blå gløden kommer av «Cherenkov-effekten»: Elektromagnetisk stråling oppstår når en ladet partikkel, som avgir energi, beveger seg raskere enn lyset gjennom et transparent medium. Temperaturene i kapslene er så høyt som 166 grader. Vannbassenget fungerer som et skjold mot stråling, står menneske en fot fra en uskjermet kapsel vil vedkommende motta en dødelig dose av stråling på mindre enn 10 sekunder. Hanford er blant de mest forurensede områdene i USA. Foto: Taryn Simon, Gargosian Gallery
White Tiger (Kenny), Selective Inbreeding. Turpentine Creek Wildlife Refuge and FoundationAlle levende hvite tigre i USA er et resultat av selektiv innavl for å skape kunstige genetiske forhold som fører til hvit pels, isblå øyne og en rosa nese. Kenny ble født til en oppdretter i Bentonville, Arkansas den 3. februar 1999. Som et resultat av innavl, er Kenny mentalt tilbakestående og har betydelige fysiske begrensninger. På grunn av hans dyptliggende nese, har han vanskeligheter med å puste og lukke kjeven, tennene er alvorlig misdannet og han halter fra unormal beinstruktur underarmene. De tre andre tigere i Kennys kull anses ikke å være kvalitetstigre ettersom de er gule, skjeløyde, og kalvbeinte. Foto: Taryn Simon, Gargosian Gallery
Smith & Wesson .44 Magnum Revolver Frame. Smith & Wesson Headquarters, Springfield, Massachusetts. Smith & Wesson er den ledende produsenten av håndvåpen i USA.Etter den varme smien og kuttestadiet av produksjonen,overføres rammen av en revolver til etterbehandlingsavdelingen hvor den blir pusset, polert og farget blå. I den endelige monteringen blir en tønne, en sylinder og en intern lås håndmontert inn i revolveren.Den amerikanske grunnlovens andre tillegg erklærer: «En godt regulert milits, som er nødvendig for sikkerheten til en fri stat, og retten for folk til å holde og bære våpen, skal ikke krenkes.» Foto: Taryn Simon, Gargosian Gallery
Exploding WarheadTest Area c-80c, Eglin Air Force Base, FloridaDette bildet er fra en film som viser en test av en MK-84 IM (Insensitive Munition) våpenhode utført ved Eglin Air Force Base Air Armament Center. Stridshodet ble testet på den 46. testfløyens 780. skvadron for å samle trykk og fragmentere hastighetsdata på et nytt, eksperimentelt fyllstoff til et eksplosivt stridshode. Air Armament Center er ansvarlig for utvikling, testing og distribusjon av alle amerikanske luftvåpen. Det tredoblet sin produksjon av Joint DirectAttack Munition (JDAM) for Irak-krigen. Denne filmen ble tatt ved hjelp av en fjernkontrollert sequencer som detonerte stridshodet fra en kontrollbunker. Det ble filmet på ruller fra den amerikanske regjeringen, med merking. Foto: Taryn Simon, Gargosian Gallery