Andakt på Alby

Jeløy (Dagbladet): «Navnet Jesus blekner aldri, han har satt min sjel i brann» er strofer man forbinder med bedehuset, men for tida toner salmesangen fra andre etasje i ærverdige Galleri F 15.

Palestina-ferd

At et slikt tema samler 14 norske samtidskunstnere uten noen felles forankring i kristen bekjennelse, er nesten ikke til å tro. Selv om milleniumsskiftet var knyttet til den høyst usikre historien om Kristi fødsel, og til tross for at kristendommen har farget billedkunstens forestillingsverden nesten like lenge.

Synnøve Ellingsen tok initiativet til dette prosjektet, som begynte med en gruppereise til Palestina for et år siden - med en norsk prest og en mormonerpastor som faglige veiledere. Der fartet kunstnerne og teologene rundt i minibuss, hvor muslimen Ajsa (det arabiske navnet for Jesus!) satt bak rattet.

Utbyttet av turen er høyst ulikt, og har selvsagt satt spor fra det hellige land hvor fredsprosessen skulle eksplodere i Intifada og israelsk terror noen måneder seinere. Det har ikke gått hus forbi hos Ellingsen, som bringer brokker av de blodige motsetningene innenfor en minimalistisk glasskonstruksjon utendørs med den tvetydige tittelen «Lys over Galilea». Den dystre situasjonen sitter også i billedbrokkene fra Golan og Jerusalem i Reidar Martin Kraugeruds video «Og I Vilde Ikke», med verbalt akkompagnement fra Predikerens klassiske ord.

Sakrament og sår

Motpolen til disse mørke varslene er Line Wælgaards sommerlige andaktsscene med kameraet mot far og datter i fredfull kontemplasjon av speilblank sjø, mens Jenny Rydhagen risper sår i sakramentets symbolikk på foto-serien «All in All». Fridhjof Hoels maleri-suite «og jeg så en ny himmel og jord...» vitner om hvordan kristendommen ble del av en overmenneske-ideologi, og Svanhild Heggedal maler sine spørsmål omkring misbruk med referanse til den katolske kirkes velsignelse av militærdiktatur og fordømming av frigjøringsteologi. Slik blir «Kristus 2000» en utstilling som stiller spørsmål og sår tvil ved enkel tro.