Åndelig lepenisering

Jean-Marie Le Pen har fått et begrep oppkalt etter seg.

PARIS (Dagbladet): Politikk kan ofte bryte inn på det kulturelle området. Særlig i Frankrike. Høyreekstremisten Jean-Marie Le Pen har fått et ord og et begrep oppkalt etter seg, og som han nå gjerne bruker selv: åndelig lepenisering.

  • Tidligere justisminister Robert Badinter, som fikk dødsstraffen opphevet i 1981, var den første som brukte uttrykket, om den snikende og stadig større innflytelsen Le Pen har.
Det var like etter at Le Pens parti Nasjonal front erobret fire større byer i Sør-Frankrike og begynte å sette Frontens program ut i livet. Den startet blant annet i bibliotekene. Først foretok Fronten en sortering, og rev ut av hyllene alle bøker som ble ansett som subversive, for eksempel om rasisme. I stedet ble det skaffet eksemplarer av «Mein Kampf».

  • Men dette var et ekstremt utslag, som ble brukt som skremselspropaganda mot Nasjonal front.
Den åndelige lepeniseringen er mer subtil. Den går i korte trekk ut på at Le Pens ordbruk gradvis tas opp i språket generelt, og at hans tematikk sniker seg inn i de andre politiske programmene. Samfunnet har vent seg til hans tale. Første gang han snakket om «nasjonal preferanse», gikk folk ut på gatene og demonstrerte. Nå sjokkerer det ikke lenger, selv om det er i strid med grunnloven. Det samme gjelder Le Pens påstand om at rasene ikke er like. For noen år siden ble han dømt for den uttalelsen. Nå trekker folk på skuldrene.

  • Le Pen er en dyktig taler som utnytter alle språkets muligheter.
For eksempel ved å si «vi» og «dem», det vil si innvandrerne. Politisk korrekt og juridisk uangripelig. Eller ved å mane fram et Frankrike truet av en invasjon. Le Pens grasrot oversetter det med at det vil komme «horder» av innvandrere.

- Din rase med blå øyne og blondt hår vil ikke eksistere lenger, sa en Le Pen-velger foran Jeanne d'Arc-statuen 1. mai. Jeanne d'Arc er også litt av et symbol, hun som ofret sitt unge liv for å jage engelskmennene fra Frankrike. Henne har Le Pen stjålet fra Frankrikes historiske arv.

  • Alle er ikke blinde for faren ved lepeniseringen.
En samlet kulturelite tar klart avstand fra ham og hans ideer. For første gang siden frigjøringen underskrev 103 organisasjoner innen kunst, kultur, dans, teater, film, sirkus, bøker og musikk et skriv mot Le Pen. Mot fascisme, mot obskurantisme, mot all lepenisering. Til forsvar for universalisme og sjenerøsitet, som preger hele det franske kulturlivet.