MARITIME PATROL AIRCRAFT: (MPA) opererer ut fra Andøya flystasjon som er spesialtilpasset for blant annet maritime flyoperasjoner. Norsk MPA samarbeider tett med mange militære avdelinger og flere offentlige instanser. Bildet er av artikkelforfatter, Rune Øverås. Foto: Linda Nordstrand, Forsvaret.
MARITIME PATROL AIRCRAFT: (MPA) opererer ut fra Andøya flystasjon som er spesialtilpasset for blant annet maritime flyoperasjoner. Norsk MPA samarbeider tett med mange militære avdelinger og flere offentlige instanser. Bildet er av artikkelforfatter, Rune Øverås. Foto: Linda Nordstrand, Forsvaret.Vis mer

Forsvar:

Andøya flystasjon har et problem

Dette problemet er grunnen til at det høsten 2016 ble bestemt at denne flystasjonen skal stenge portene om få år.

Meninger

Hva er dette problemet?

Tross i den enormt viktige rollen denne basen har hatt i lang tid, har den i mange tiår vært totalt ukjent for de fleste av Norges befolkning, og ikke minst for de som sitter og bestemmer.

I 1982, mens den kalde krigen enda pågikk, var det en meget god artikkel i Harstad tidende. Disse viktige setningene er hentet fra den artikkelen:

 • "Andøya flystasjons rolle både i det nasjonale og i NATOs forsvarsbilde er betydelig."
 • "Strategisk ligger denne flyplassen ypperlig til for overvåkning av de enorme havområdene utenfor Norskekysten."
 • "En annen viktig oppgave er at stasjonen til enhver tid skal være klar til å ta imot utenlandske Nato-skvadroner i en eventuell krigssituasjon."
 • "Den utenlandske aktiviteten på stasjonen er betydelig og årlig øves samarbeidet med utenlandske enheter."

Disse setningene sier vel egentlig det meste, og er enda mere aktuelle i dag slik militæropprustningen i nordområdene har utviklet seg de siste årene. Enkelte påstår at vi er på full fart inn i en ny kald krig. Så hvorfor mener noen få med makt at denne flystasjonen nå må legges ned? Nå som nordområdene er viktigere enn noensinne?

Flere mener årsaken til dette er uvitenhet rundt viktigheten av å opprettholde en operativ flystasjon på Andøya. Dette, kombinert med en meget god lobbyvirksomhet fra Ofoten fra flere topp-politikere i snart 15 år, ligger an til å være årsaken til at NATO og Norges viktigste flystasjon for nordområdene nå planlegges å stenges.

Hvorfor bør Norge prioritere å opprettholde drift av Andøya flystasjon? Og hvorfor er det så viktig at Norge investerer 15 milliarder i nye store våpenbærende overvåkingsfly (MPA)? Her er noen av årsakene:

 • Holde kontroll på de enorme ressursrike nordområdene.
 • Overvåke den økte Russiske militære aktiviteten, og da særlig holde kontroll på de nye stillegående Russiske missilbærende atom-ubåtene
 • Dekke Norges ansvarsområde når det kommer til det tildelte søk og redningsområde som strekker seg helt opp til Nordpolen.
 • Opprettholde mulighet for et tett samarbeide med andre NATO land i nord gjennom felles operasjoner.
 • Vise ansvar overfor NATO opp mot det kjente begrepet "Norge er NATO i nord".
 • Det er snart 10 år siden det ble bestemt at Norge skulle kun ha én kampflybase Ørland), og situasjonen i nordområdene har forandret seg dramatisk siden den gang.
 • Det er investert over 30 milliarder i Andøya flystasjon, og så godt som alt fungerer meget godt!

Evenes flystasjon vil på ingen måte være i stand til å alene kunne dekke behovene til Norge og NATO. Dette kan jeg med sikkerhet si, etter å ha jobbet med avanserte militære flyoperasjoner i snart 30 år. I tilleg har våre allierte etter inspeksjoner sagt klart ifra: "We need Andoya Airbase to be able to keep control in the North."

Det bør i den senere tid ha kommet frem mer enn nok informasjon til at de med makt tar seg tid til å se nøye igjennom beslutningsgrunnlaget rundt det å legge ned Andøya flystasjon, for så å bygge opp det meste nytt på Evenes flystasjon.

Andøya flystasjon er med sin unike plassering og enorme tilgjengelige arealer, NATO og Norges strategisk viktigste base for nordområdene. Andøya flystasjon er den mest kosteffektive MPA basen i NATO, og den leverer Norges viktigste bidrag til NATO.

Kanskje er det mere riktig å si: Norge og NATO har et problem hvis Andøya flystasjon legges ned?