Andre bærer byrdene

Klikk for ingress.

Meninger

Ufattelige tragedier knyttet til krig og undertrykkelse i land som Syria og Eritrea gir bare et svakt ekko i Norge. Tall for FN viser at i underkant av 10 millioner syrere er på flukt fra bomber og granater. Tre millioner har strømmet over grensene til nabolandene. Noen av dem blir tatt hånd om av FN, som har bedt medlemslandene om å delta i en dugnad for at nabolandene alene ikke skal ta hele belastningen. Men Norge har såvisst ikke vist nevneverdig vilje til å imøtekomme FN. Vi overlater problemene til andre.

Nå kan myndighetene glede seg over at asylsøkerne som på egen hånd tar seg fram til Norge fra Syria heller ikke er nevnevrdig mange. UDI la i går fram tall som rett nok viser en viss økning i andre kvartal i år i forhold til i fjor. Men fortsatt er det ikke kommet mer enn vel 700 syriske asylsøkere. Sverige får 17 ganger så mange, ifølge UDI-direktør Frode Forfang. Både Tyskland og Frankrike mottar langt flere enn Norge. Økningen i antall ankomster i Norge i mai og juni skyldes antakelig de italienske tiltakene etter båttragedien utenfor Lampedusa tidligere i år da en båt overfylt med flyktninger forliste og et stort antall av de ombordværende druknet. Med større innsats av den italienske kystvakten i farvannet mellom Italia og Libya, er det blitt tryggere å dra ut på havet for flere flyktninger, tror UDI.

Lite tyder på at norske myndigheter vil vise større vilje til å innvilge søknader enn tidligere. Når man tar hensyn til de flyktningene som blir returnert i henhold til Dublin-reglene, får i underkant av 50 prosent av alle søkerne asyl. Norge bruker avtaleverket for alt det er verdt, og særlig Italia, som er overfylt av flyktninger som følge av sin geografiske beliggenhet, blir ytterligere belastet av dem som returneres fra Norge.

Dublin-avtalene åpner for bruk av skjønn. Dessuten er det mulig å endre reglene for å sikre en mer human asylpolitikk. Rike Norge er blant dem som er mest restriktiv både overfor FNs henstillinger og når det gjelder det internasjonale regelverket. Følgen er at byrdene i Europa faller på andre, for eksempel på Sverige, som allerede i fjor tok imot 16000 Syria-flyktninger, og Tyskland som vil ta imot 20000 i år. UDI er bekymret over en økning på sju prosent. Sett i forhold til utfordringene, er det pinlig å høre.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.