Andregenerasjons muslim

STORTINGSKANDIDAT Dakhil skrev i en debattartikkel 13. august, at den nye innvandrergenerasjonen bør knyttes til samfunnet, og ikke til en liten del av samfunnet, nemlig moskeene. Selv om hun kritiserer imamene skriver Dakhil også at hun aldri har vært i en moske for å be. Hvordan kan hun kritisere noe hun ikke har opplevd? Deretter spør hun om man skal akseptere den tolkningen imamene representerer? Hvilken tolkning representerer imamene når de står frem og forkaster terrorhandlinger? Jeg som andrengenerasjons muslim kan stå frem og si at; «Ja! Imamene representerer meg, når de står frem og sier at de forkaster alle slike kriminelle handlinger!»

DAKHIL SKRIVER gang på gang: «vi andregenerasjons muslimer». Jeg er også andregenerasjons muslim. Vi er mange som er interessert i islam, og som naturlig søker til moskeene for å få større kunnskap. Imamene er i kontakt med andregenerasjons muslimer, og må få uttale seg fritt fra sine ståsted. Norske myndigheter bør selvsagt ta lærdom av det som skjedde i England, slik Dakhil skriver. Men istedenfor å stenge imamene ute fra politikken, bør norske myndigheter samarbeide med moskeer som igjen kan rettlede unge muslimer. Jeg synes det er trist at Dakhil støtter opp om fordommene mot imamene. Hun prøver å dele verden inn i to grupper - oss og dem, slik Bush gjør! Alle mennesker må stå til ansvar for sine egne handlinger, men vi kan ikke dermed stemple hele grupper. Vi trenger flere folk inn i den norske samfunnsdebatten, ikke bare imamer, men også andre praktiserende muslimer som våger å stå frem.