András Schiff

En hyllest til Bach på flygel.

CD: Perfekt timet med Schiffs fabelaktige nye utgave av «Goldbergvariasjonene» på ECM relanserer Decca hans tidligere Bach-innspillinger på en dobbel cd.

Den kommer ikke alene på denne utmerkede billigserien, men har selskap av en Schiff-utgivelse med Mozarts klaverkonserter og en med Schuberts tre siste klaversonater, utsøkte fortolkninger begge to, der ikke minst Schiffs evne og vilje til å tydeliggjøre hver enkelt stemme står i forgrunnen. Den samme kvaliteten står i fokus når Schiff spiller Bach på noe så utidsmessig som et moderne konsertflygel. Men i Bach er fokuset på stemmeføringen et så riktig valg at det nesten fortoner seg som overflødig å gjøre oppmerksom på det. Viktigere er Schiffs evne til å artikulere hver stemme med så utrolig mye energi at den driver musikken framover med atskillig større energi enn de fleste av hans konkurrenter makter, uansett instrument.