Angrep på HonestThinking

TOR BACH har i to innlegg i Dagbladet, senest 14/8, rettet svært alvorlige anklager både mot meg personlig og mot nettstedet HonestThinking, som jeg redigerer sammen med min bror Jens Tomas. Vi kan ikke se at det er noe substans i Bachs påstander om «konspiranoia», «rasistiske generaliseringer» og lignende, og derfor anser vi dette for lite annet enn floskler fra hans side. Til dette svarer Bach at «I det paranoide verdensbilde er enhver kritikk floskler og ethvert forsøk på å stille folk ansvarlige for hva de sier et ledd i en kampanje for å bringe sannhetens forvaltere til taushet.» Dette er godt sagt, men vi føler oss ikke truffet. Og dersom Bach nå kan bli ferdig med å trekke vår personlige integritet og våre motiver i tvil, og i stedet komme med saklig kritikk av våre ulike artikler om den demografiske utviklingen og islam, så stiller vi gjerne opp i debatt. Bach kan selv velge forum, og finner han ikke en passende avis eller tidsskrift, så vil han bli tilbudt spalteplass i HonestThinking. I motsetning til enkelte av Bachs antirasistiske venner, betrakter vi en slik holdning overfor meningsmotstandere som en selvfølge.

VI DELER Bachs ønske om fredelig sameksistens mellom nordmenn og innvandrere i fremtidens Norge, og vi respekterer ham som en kunnskapsrik person som ut fra sin overbevisning jobber for det han mener er riktig politikk på dette området. Dersom denne holdningen er gjensidig, bør vi kunne ha en saklig og god debatt i fortsettelsen. En presisering til slutt. Da jeg under en viss tvil valgte å benytte den formuleringen om islamsk revolusjon i Europa som Bach kritiserer, mente jeg ikke nødvendigvis at muslimer vil gripe makten på udemokratisk vis. Det er også noe som heter en stille revolusjon.