Angrer du, Jagland?

HØFLIGHET: Kjære Torbjørn Jagland. Jeg så med interesse på programmet «Standpunkt» på NRK1 i forrige uke der du tok til orde for en mer høvisk fremtreden mellom stortingsrepresentantene. Særlig var du opptatt av at medlemmer av presidentskapet skal ha en høvisk fremtreden i forhold til hverandre og andre representanter. Jeg regner med at du mener at dette også gjelder omtale av andre som ikke er medlemmer av nasjonalforsamlingen og presidentskapet, for eksempel vanlige ansatte.

I programmet tok du bl.a. også sterk avstand fra at en bruker nedsettende karakteristikker om andre mennesker.

Programmet var spesielt interessant i lys av din egen opptreden i Stortingets vandrehall fredag 28. september. Der gikk du til frontalangrep på undertegnede, som ansatt i Fremskrittspartiets stortingsgruppe. Du anklaget meg for å «terrorisere» medlemmer av Stortingets presidentskap og at mine angrep på presidentskapet «ikke (hørte) hjemme i et demokrati», siden jeg som ansatt kritiserte folkevalgte personer.

Bakgrunnen for min «terrorvirksomhet» var at jeg i egenskap av å kun være ansatt, stilte til debatt i bl.a. NRK mot presidentskapets Olav Gunnar Ballo, etter at han og Inge Lønning offentlig hadde kritisert FrP. Jeg oppfattet at kritikken var ment som nedsettende, men jeg har som en offentlig person lært meg å leve med angrep fra politiske motstandere.

Etter å ha lest din kronikk i Drammens Tidene og hørt deg i Standpunkt kan jeg likevel ikke forstå noe annet enn at du angrer på ditt utfall mot meg. Særlig viser jeg til din uttalelse i slutten av programmet Standpunkt der du redegjør for det ansvaret personer på ditt nivå har som forbilder, og det ansvaret dere har når dere omtaler medmennesker. Med mindre dette er regler som kun skal gjelde FrPere, antar jeg at du nå vil beklage dine uttalelser om meg i Stortingets vandrehall. Jeg ser i så fall frem til å motta denne.