Gir seg ikke: I de to pågående rettstridene i Nerdrum-saken, har det til nå vært fem runder i retten. Den sjette begynner mandag neste uke, og i tillegg anker Odd Nerdrum nå dommen i sivilsaken til Høyesterett. Foto: Torbjørn Berg / Dagbladet
Gir seg ikke: I de to pågående rettstridene i Nerdrum-saken, har det til nå vært fem runder i retten. Den sjette begynner mandag neste uke, og i tillegg anker Odd Nerdrum nå dommen i sivilsaken til Høyesterett. Foto: Torbjørn Berg / DagbladetVis mer

Anker til Høyesterett

Odd Nerdrum vil ha igjen skattemillioner og anker søksmålet mot Staten til Høyesterett.

(Dagbladet): Mandag om en uke begynner kunstneren Odd Nerdrums straffesak i Borgarting lagmannsrett. Der står han tiltalt for grovt skattesvik. Nerdrum er dømt til fengsel i to rettsinstanser, men Høyesterett opphevet dommen i februar 2013.

Nå anker Nerdrum også dommen i det sivile søksmålet han har anlagt mot Skatt øst til Høyesterett.

Nerdrum gikk til sak fordi han mener han har betalt flere millioner for mye i skatt. Den sivile saken dreier seg i all hovedsak om de samme beløpene som i straffesaken, der staten altså mener Nerdrum betalte flere millioner for lite i skatt.

Les alt om Nerdrum-saken her.

- Sentrale spørsmål Lagmannsretten behandlet den sivile saken i mars, og fant ingen grunn til å gi Nerdrum medhold.

- Odd Nerdrum ønsker å få tilbake alt han har betalt for mye i skatt, ikke bare de USD 450 000 som til nå er innrømt dobbelt beskattet av Skatteetaten, skriver Torbjørn Kolås Sognefest i advokatfirmaet Elden, i en sms til Dagbladet.

Pål Berg, som nå har fått selskap av John Christian Elden som Nerdrums advokat og forsvarer, utdyper bakgrunnen for anken:

- Lagmannsretten unnlot å behandle det vi mener er det sentrale spørsmålet i saken, nemlig om Nerdrum er dobbelt beskattet. Vi mener også bokettersynet lider av alvorlige feil, sier han.

Ble trodd I Oslo tingretts dom i sivilsaken fra 2012, kom retten fram til at det nå var sannsynliggjort at Nerdrum har betalt skatt flere ganger av et beløp på 700 000 dollar.

Nerdrum tapte likevel saken fordi retten mente det var hans egen feil at han ikke hadde gitt tilstrekkelige opplysninger til Skatt Øst tidligere. Kunstneren fikk dermed ikke tilbakebetalt noe som helst.

- Uriktige opplysninger Lagmannsretten valgte å ikke ta stilling til spørsmålet om dobbeltbeskatting. De vurderte kun om skattevedtaket var gyldig, altså om Skatt Øst kom til riktig konklusjon om størrelsen på Nerdrums inntekter ut fra det de viste da vedtaket ble fattet.

Retten fant ingen grunn til å gi Nerdrum medhold og begrunnet blant annet med at «Bevisføringen i Lagmannsretten har vist at Odd Nerdrums regnskapsførsel har vært svært mangelfull».  

Det ble også fremhevet at Nerdrum har kommet med opplysninger som til dels har vist seg å ikke være riktige, og at han i det lengste holdt tett om bankboksen i Østerrike og hvor mye penger den inneholdt.

- Trangt nåløye For at anken skal bli behandlet i Høyesterett må den slippes gjennom av Høyesteretts ankeutvalg.

Advokat Berg ønsker ikke å si noe mulighetene for at saken går gjennom.

- Jeg har sluttet å spå om noen som helst i denne saken, men det er et trangt nåløye, sier Berg.

Tolle Stabell, assisterende regjeringsadvokat og prosessfullmektige for Skatt Øst i Nerdrums sivilsak, vil ikke kommentere nyheten.   

- Vi har ikke sett noen anke, og har ikke hørt om dette før nå, sier han.