Anmeldelser mot politiet

I loven er det ingen definerte grenser for politiets bruk av makt.

POLITIET OG LOVEN: Det eksisterer ikke andre beviskrav når politifolk er under etterforsking, men lovanvendelsen reiser vanskelige og særegne spørsmål, skriver artikkelforfatteren. Foto: Sveinung U. Ystad
POLITIET OG LOVEN: Det eksisterer ikke andre beviskrav når politifolk er under etterforsking, men lovanvendelsen reiser vanskelige og særegne spørsmål, skriver artikkelforfatteren. Foto: Sveinung U. YstadVis mer
Debattinnlegg

Dagbladet kommenterer på lederplass 27. juni et forslag i Dagsavisen 26. juni om at personer som anmelder politiet lettere må få tilgang til juridisk hjelp. Spesialenheten ser ingen grunn til å argumentere mot et forslag skal bidra til økt tillit til at anmeldelser mot politiet blir behandlet korrekt. Det kan likevel nevnes at advokatstanden allerede er godt representert i Spesialenhetens arbeid gjennom ordningen med verv.

Avisen har et inntrykk av at det eksisterer andre beviskrav når politifolk er under etterforsking. Det er selvsagt bevismessige utfordringer forbundet med hendelser hvor en person står alene mot et system. Det er også en kjensgjerning at polititjenestemenn kan velge å tilpasse sine forklaringer. Det er likevel ikke i bevisbedømmelsen og i kravet til bevis at straffesaker mot politiet skiller seg fra andre saker. Det er særlig lovanvendelsen som reiser vanskelige og særegne spørsmål.

I lovgivningen er det ingen definerte grenser for politiets bruk av makt. Om maktbruken var nødvendig og forsvarlig må vurderes konkret og i forhold til politiets oppfatning av situasjonen og handlingsalternativene der og da. Det er bare den «ubetinget utilbørlige» makten som er straffbar.

Spesialenheten har i løpet av de siste fem år fremmet tolv saker som gjelder politiets maktbruk for domstolene. Seks av sakene har endt med full frifinnelse. Fire av sakene har vært behandlet i lagmannsretten. To har også vært i Høyesterett. Det er i vurderingen av berettigelsen av å bruke makt at domstolene har vært uenige med Spesialenheten. Faktum har i liten grad vært omtvistet.

Hvis man ønsker at politiet skal løse sine oppdrag under en strengere trussel om straffansvar, er nok det i like stor grad et lovgivningsspørsmål som et spørsmål om hvem som er granskerne. Spesialenheten møter sjelden kritikk for etterforskingskvalitet. Kritikken rammer et påtaleskjønn utøvd innenfor rammen av det som anses å være god påtaleskikk.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.