Anne Enger Lahnstein, Sp's kulturpolitiske talskvinne:

- Det er ikke krise i NRK!

- Det nye NRK-styret er godt sammensatt, og statsråd Horn har etter alt å dømme lyttet til sine kritikere før hun utnevnte nye styremedlemmer. Jeg er spesielt godt fornøyd med at Horn har tatt inn tidligere redaktør i Stavanger Aftenblad, Thor Bjarne Bore, som nytt styremedlem etter Christian Thommessen, og universitetsdirektør Kåre Rommetveit som ny nestleder.