Anne Franks nye dagbok

Hittil hemmelige detaljer gis nå ut i ny utgave av Anne Franks dagbok.

Mandag ble en ny utgave av verdens mest kjente dagbok lansert i Nederland. Den inneholder fem tidligere hemmelige sider som forteller om foreldrenes kjærlighetsløse ekteskap og det problematiske forholdet mellom Anne og moren Edith.

De håndskrevne sidene har blitt holdt tilbake i over 40 år. Nå utdyper de bildet av den jødiske tenåringen Anne Frank, som begynte å skrive dagboka si 12. juni 1942.

«Anne Franks dagbok» har blitt solgt i 25 millioner eksemplarer, og er utgitt på 55 språk. Den ble trykket første gang i 1947, og er et sterkt dokument fra den andre verdenskrig.

Eneste overlevende

I to år gjemte den jødiske Frank-familien seg for tyskerne, på et lite loft i Amsterdam. Siste skrevne spor etter Anne Frank er nedtegnet tre dager før hun og familien ble arrestert, 1. august 1944. Anne og søsteren Margot døde av tyfus i konsentrasjonsleiren Bergen-Belsen våren 1945.

Annes far Otto, den eneste overlevende av Frank-familien, har ifølge the Guardian sittet på de fem sidene siden krigen. Da han redigerte datterens dagbok i 1945 utelot han sidene fordi de han mente de ikke angikk utenforstående.

I 1980 overleverte han de ekstra sidene til Cor Sujik, med beskjed om at de ikke måtte trykkes før han og hans andre kone var døde.