Anne-Kath i retten mandag

Det er satt av en time.

(Dagbladet.no): Anne-Kath Hærland har tilstått alt i forbindelse med den famøse fyllekjøringen der hun kolliderte med to biler og stakk av fra ulykkestedet, og dermed skal retten dermed bare ta stilling til straffeutmålingen.

Det betyr at det blir en såkalt pådømmelsessak:

«Pådømmelsessaker forutsetter at siktede gir en uforbeholden tilståelse, og det føres normalt ikke vitner. Retten settes kun med én fagdommer (dvs ingen meddommere). Rettsmøtet starter med at dommer leser siktelsen; deretter avgir siktede sin forklaring og kommenterer politiets forslag til straff», skriver Oslo Tingrett i en orientering i dag.

Aftenposten skrev i forrige uke at påtalemyndigheten har nedlagt påstand om 30 dager i fengsel.

Anne-Kath Hærlands forsvarer har begjært lukkede dører. Retten tok ikke dette til følge og beslutningen er påkjært til lagmannsretten.

Pådømmelsessaken starter klokka 10.30 førstkommende mandag, og det er satt av en time til saken.

Dagbladet.no

<B>I RETTEN:</B> Mandag må Anne-<wbr>Kath Hærland møte i retten.