Ansatte vil ikke samarbeide

Flertallet av de ansatte ved Festspillene i Bergen kan ikke samarbeide med festspilldirektør Bergljót Jónsdóttir.

Islandske Jónsdóttir har vært festspilldirektør siden 1995, og i hennes tid er budsjettet til Festspillene i Bergen mer enn doblet.

En helhetsvurdering av arbeidsmiljøet ved festspilladministrasjonen er foretatt av en organisasjonspsykolog. Hans rapport konkluderer med at det «etter en helhetsvurdering ikke er tilstrekkelig grunnlag for å anbefale en utviklingsprosess der Jónsdóttir fortsetter som festspilldirektør».

Jónsdóttir har bedt om at rapporten fra konsulent Bjørn Inge Raknes offentliggjøres, men Festspillene i Bergen har ikke kunnet etterkomme det ønsket, heter det i en pressemelding.

Kartleggingen av arbeidsmiljøet har vært gjennomført i form av intervjuer med alle ansatte og med tidligere ansatte samt styrets leder Jannik Lindbæk og styrets nestleder.

Rapporten viser at arbeidsmiljøet på mange områder er meget bra, men festspilldirektørens lederutøvelse er ett av fire områder der styret bør gå inn med tiltak.

Islandske Jsnsdsttir skriver i sin oppsigelse at det krever kreativitet, fleksibilitet og stor innsats på alle nivåer å utvikle en kulturinstitusjon som Festspillene i Bergen.

Hun konkluderer med at hun fortsatt har mye å gi Festspillene, Bergen og Norge. For henne er det vemodig at hun ikke kan fortsette med arbeidet.

Styret har tatt direktørens oppsigelse til etterretning.

Hun er fritatt for forpliktelser som tilligger stillingen med øyeblikkelig virkning.

(NTB)