SAMARBEID: Samsnakkingen mellom både arbeidsgiver, sykemelder og Nav må bedres,» skriver artikkelforfatteren.
Foto: Berit Roald / SCANPIX
SAMARBEID: Samsnakkingen mellom både arbeidsgiver, sykemelder og Nav må bedres,» skriver artikkelforfatteren. Foto: Berit Roald / SCANPIXVis mer

Ansett jordmødre hos Nav

Man ser at i bedrifter som har stort engasjement og fokus på gravide arbeidstakeres situasjon, har man også et lavere sykefravær.

I og med at man i Norge fortsatt strever med høyt sykefravær blant gravide, er det på tide å se på hvilke tiltak man bør sette inn for å redusere fraværet.

Mange arbeidsgivere er flinke til å tilrettelegge for den gravide. De har alt å tjene på dette. Det offentlige, og spesielt kommunen som allerede har jordmortjeneste, samt fysioterapeut og ergoterapeut i tjeneste, har en unik mulighet til å bruke disse instansene for å få et bedre arbeidsliv for den gravide fra starten av.

Men sykefraværet for gravide i kommunene og det offentlige generelt er likevel høyt her også.

VINN-VINN-SITUASJON:  Laila Marie Reiertsen fra Frp mener forslaget vil gavne både gravide og arbeidsgiverne.
VINN-VINN-SITUASJON: Laila Marie Reiertsen fra Frp mener forslaget vil gavne både gravide og arbeidsgiverne. Vis mer

Samtidig er det mange arbeidsgivere som mangler kunnskap og kapasitet til å bruke alle muligheter man kan overfor denne gruppen.

En tanke hadde også vært å innføre ordning med obligatorisk svangerskapssamtale med den gravide, arbeidsgiver, lege og jordmor. Da hadde man kanskje fått en god start på det videre arbeidslivet som gravid. Samt at man hadde unngått sykemelding fram til permisjonstid.

Derfor burde man ansette jordmødre eller knytte disse mer inn i Navs tjeneste overfor mottakerne av sykemeldingene. Samt at samsnakkingen mellom både arbeidsgiver, sykemelder og Nav må bedres. Det er tydelig at dette viktige arbeidet må løftes inn og bli en mer fastsatt inkludering. Man ser at i bedrifter som har stort engasjement og fokus på gravide arbeidstakeres situasjon, har man også et lavere sykefravær. Tilpasning av arbeidsplassen for de gravide er en vinn-vinn-situasjon til det beste for alle parter.