SKYLDER PÅ ANDRE: Tove Karoline Knutsen velger letteste utvei, og legger skylden på tidligere regjeringer, skriver Kari Kjønaas Kjos. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
SKYLDER PÅ ANDRE: Tove Karoline Knutsen velger letteste utvei, og legger skylden på tidligere regjeringer, skriver Kari Kjønaas Kjos. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpixVis mer

Helsepolitikk:

Ansvarsfraskrivelse fra Arbeiderpartiet om eldreomsorg

Den negative utviklingen som Fremskrittspartiet overtok, klarte vi å snu kjapt, og helsekøene er kraftig redusert.

Meninger

Den 27. juni prøver Arbeiderpartiets Tove Karoline Knutsen innbitt å forsvare at helsekøene økte under deres tid i regjering. Hun velger den letteste utvei, og legger skylden på tidligere regjeringer. At antall pasienter i kø var betydelig høyere etter åtte rødgrønne år, enn da Ap, SV og Sp overtok, viser en total mangel på prioritering fra disse partiene.

Fremskrittspartiet erkjenner at endringer kan ta tid, men det får være måte på hvor lang tid man skal bruke på snu noe Knutsen kaller en negativ utvikling. Den negative utviklingen som Fremskrittspartiet overtok, klarte vi å snu kjapt, og helsekøene er kraftig redusert. Det viser at det er mulig, når viljen er til stede.

Knutsen bruker også spalteplass på å kritisere vår innføring av fritt behandlingsvalg. Det faller på sin egen urimelighet å kritisere et tiltak som har gitt nærmere 2000 mennesker raskere og bedre behandling. Dette er personer som høyst sannsynlig fortsatt ville stått i kø dersom Arbeiderpartiet satt med makten.

Alle disse er enkeltmennesker som har hatt et eget ønske om behandling på et spesielt sted eller kortere ventetid, og jeg tror disse menneskene er helt uenig med Arbeiderpartiet at dette ikke har hatt betydning for nettopp dem. For FrP handler det om å stå opp for enkeltmennesket.

Vår eldrepolitikk er også noe Knutsen berører. Fremskrittspartiet har alltid vært opptatt av at alle eldre skal få en verdig alderdom, uavhengig av hvilken kommune de bor i.

Dessverre er det alt for mange kommuner som nedprioriterer eldreomsorgen i sine budsjett. Det er derfor vi ønsker at staten skal ta over ansvaret for finansieringen av eldreomsorgen. Dette synet står FrP alene om, derfor vil vi fortsatt oppleve Ap-styrte kommuner med en eldreomsorg vi ikke er fornøyd med.