Antidepressive medisiner hjelper

DAGBLADET HADDE

23. mars et oppslag om påståtte farer ved antidepressiva. Fremstillingen inneholdt grove feil. Pasientene mine er rasende over forsøkene på å så tvil om trygg og god behandling av den vanligste av alle alvorlige sykdommer - depresjonene.

Depresjonene er blant hovedårsakene til sykmelding og uførepensjon og rammer hundretusener hvert eneste år. Depresjon tar livet av mange hundre nordmenn hvert år gjennom selvmord eller forverring av legemlig sykdom, for eksempel hjerteinfarkt. Moderne psykiatrisk behandling bygger på en bred forståelse av mennesket. Det er ingen motsetning mellom behandling via ører og øyne og gjennom munnen! Begge deler - både samtaler og medisiner - er oftest nødvendig. Ved depresjon betyr det kontakt med egen lege og bruk av medisin.

Antidepressive midler

blir ofte og diskriminerende kalt «lykkepiller». De gir så visst ingen lettvint lykke! Dette er nødvendige medisiner som hjelper godt mot alvorlig depresjon, har lite bivirkninger og er trygge i bruk.

Selvmord er alltid tragisk og på mange måter et gåtefullt fenomen, nært knyttet til depresjon. Mange flere får nå god behandling og selvmordstallene går ned bl.a i Norge. Moderne depresjonsbehandling redder liv. Spør pasientene om hva de foretrekker. Spør statsminister Bondevik, Reiulf Steen, Inge Lønning, Jacob Margido Esp eller andre som har uttalt seg offentlig. Vi bygger opp stadig mer solid kunnskap og evne til å behandle. Vi har vår lojalitet overfor pasientene og gjør alt vi kan for å hjelpe. Fortsett å ta de medisinene legen anbefaler.

503 Service Unavailable

Error 503 Service Unavailable

Service Unavailable

Guru Meditation:

XID: 410811246


Varnish cache server