Antisemittisme i Norge

I en artikkel i Dagbladet 30. mars under overskriften «Israelsk avis: Kristin Halvorsen sa ‘Død over jødene!’» siterer journalistene fra TV 2s hjemmeside. Det påstås at jeg har sagt til TV 2 at «Nordmenn er en jødehatende nasjon» og at «Nordmenn er et barbarisk og uintelligent folkeslag». Hadde Dagbladets journalister sett programmet i stedet for bare å sitere teksten fra internett, ville de sett at jeg aldri har ytret disse ordene.

Jeg tar ansvar for det jeg sa til TV2 på engelsk. Men intervjueren har lagt diverse uttalelser i min munn, som jeg aldri har sagt. Dersom TV2s korrespondent hadde fått på opptak slike uttalelser, ville han opplagt ha vist dem. Jeg har bedt TV2 om å bli intervjuet på nytt. Jeg venter fortsatt på svar. Jeg akter nå å klage saken inn for Pressens Faglige Utvalg (PFU). I mellomtida har den samme TV2-journalisten radikalt forandret mine ord i et telefonintervju han hadde med avisa Dagen (2. april).

Dagbladet har spurt meg om jeg fortalte journalisten fra Jerusalem Post at Kristin Halvorsen ropte «død over jødene» i en pro-palestinsk demonstrasjon. Det gjorde jeg ikke. Jeg sa til journalisten at Halvorsen er ekstremt antiisraelsk. Jeg refererte også til Israels største dagsavis, Yedioth Ahronot, som har en kilde som kan bekrefte at Halvorsen var til stede mens det ble ropt slike slagord. Seinere har Dagens Næringsliv publisert et bilde fra 2009 av Halvorsen der hun ses smilende under en antiisraelsk demonstrasjon. Hun står like ved en demonstrant som holder et skilt med påskriften: «Ondskapens største akser: USA og Israel».

Artikkelen fortsetter under annonsen

Man kan finne mer detaljerte redegjørelser for antisemittisme og antiisraelisme i Norge i min bok «Behind the Humanitarian Mask, The Nordic countries, Israel and the Jews», som ble publisert i fjor. (Jerusalem Center for Public Affairs har gjort hele boka gratis tilgjengelig på nett.)

Norge er et land der det politiske lederskapet er sterkt kritisk til det israelske demokratiet. Landets regjering kjører en relativ myk linje overfor Israels diktatoriske motstandere, hvorav noen har erklært at de ønsker å se alle jøder døde. Dette støtter opp under et tankesett som bare kan bidra til ytterligere hat mot Israel og jøder i Norge.

Det er nødvendig at et internasjonalt forskerinstitutt nøye undersøker hva den norske regjeringen har sagt og gjort når det gjelder morderisk oppførsel, oppfordring til massemord på jødene, krigsforbrytelser, grove menneskerettighetsbrudd, brudd på sivile og politiske rettigheter, etc., i den muslimske verden, inkludert de palestinske områdene. En slik studie må også kartlegge i hvilken grad de norske myndighetene har forholdt seg tause. Når dette er gjort, og man sammenlikner med oppførselen overfor Israel, vil det tegne seg et tydelig bilde av en falsk humanisme.

Flere norske jøder har offentlig uttrykt sin bekymring for den antisemittismen de har støtt på de siste åra. Noen er nevnt i min bok. Andre ble uttrykt privat, fordi folk er redde. I mange land er det utført undersøkelser av omfanget av landets antisemittisme. En slik undersøkelse trengs i Norge. Angrep fra media mot dem som avslører antiisraelisme og antisemittisme, vil ikke føre til at problemet forsvinner.