PÅ MED LENKEN: Justisminister Anders Anundsen kan spare ressurser ved bruk av fotlenke på mindre farlige kriminelle, sier Sverre Olav Trovik fra Juss-Buss. Foto: Christian Roth Christensen / Dagbladet
PÅ MED LENKEN: Justisminister Anders Anundsen kan spare ressurser ved bruk av fotlenke på mindre farlige kriminelle, sier Sverre Olav Trovik fra Juss-Buss. Foto: Christian Roth Christensen / DagbladetVis mer

Anundsen - når legges fengslene ned?

Justisministeren kaster bort ressurser når han heller kunne slått på fotlenke. Hvorfor?

Kommentar

En eldre kvinne drar på en velfortjent ferie. Mens hun er utenbys, bryter en ung mann seg inn i kvinnens leilighet. Han tar pengene hun har liggende under madrassen, han stjeler smykkene hennes. Hvordan skal vi som storsamfunn håndtere denne mannens handlinger?

En ny forskningsrapport fra Vista Analyse kan tyde på at han bør flyttes ut av fengsel og over på elektronisk fotlenke. En justisminister som tidligere har vært en skeptisk bremsekloss, har nå fått oppsiktsvekkende positive funn. Rapporten viser at soning med fotlenke er betraktelig mer samfunnsøkonomisk lønnsomt enn soning i fengsel. Bruk av fotlenke frigjør ressurser som kan brukes på mer politi, bedre barnevern og bedre rusomsorg.

Det avgjørende er likevel dette: Bruk av fotlenke gir trolig færre kriminelle, og færre framtidige ofre for kriminalitet. Selv om Vista presiserer at tallene er heftet med en stor grad av usikkerhet, er funnene interessante. For noen grupper finner de «opp mot en halvering av sannsynligheten for tilbakefall sammenlignet med en kontrollgruppe som soner i fengsel». For alle som er opptatt av et samfunn med minst mulig kriminalitet, bør dette vekke interesse.

Sammenliknet med andre land har Norge i flere år vært defensive i bruken av fotlenke. Danmark har for eksempel kommet betraktelig lenger. På grunn av økt bruk av alternativ straff kunne danskene nylig legge ned et fengsel med 500 plasser. I Norge ser vi oss nødt til å leie fengselsplasser utenlands. Enkelte vil mene at straff med fotlenke er en for mild straff. Men ifølge tidligere evalueringer oppleves også fotlenke som straff for de dømte. Å sone med fotlenke innebærer en total overvåkning og kontroll.

Justisminister Anundsen skriver i en pressemelding at han vil utrede muligheten for en utvidelse. Idag kan kun dømte med en dom på under fire måneder, eller med fire måneders resterende tid på dommen, søke om fotlenke. Et forslag fra Vista er å åpne opp slik at alle dømte kan søke om fotlenke uavhengig av hvor lang dom man har. Det blir likevel ikke et frislipp, det må fortsatt foretas en konkret egnethetsvurdering i hver enkelt sak.

På den måten unngår man at folk som er farlige for samfunnet soner med fotlenke. Slik jeg kjenner eldre kvinner, er de rasjonelle folk med stor omsorg for andre. Når den eldre kvinnen kommer hjem til leiligheten og får ristet av seg det naturlige sjokket og sinnet, tror jeg hennes ønske vil være at færrest mulig andre eldre kvinner opplever det samme. Da er straff med fotlenke løsningen.

Justisminister Anundsen - du har kunnskapen som trengs. Er det ikke på tide å handle?