- Justisminister Anundsen  er ikke av dem som gir seg. Nå er det en ny gruppe utstøtte mennesker som skal sendes ut, skriver artikkelforfatteren.
- Justisminister Anundsen er ikke av dem som gir seg. Nå er det en ny gruppe utstøtte mennesker som skal sendes ut, skriver artikkelforfatteren.Vis mer

Anundsens lagerbeholdning

Nå er det en ny gruppe utstøtte mennesker som skal sendes ut.

Meninger

Justisminister Anundsen sammenliknet enslige mindreårige asylsøkere og familier med barn som søkte om opphold for «lagervare». En vare som skulle ut av lageret, helst så fort som mulig. Så flink var han til å sende ut «varene» (barna) at han kom i konflikt med koalisjonspartiene Venstre og Kristelig Folkeparti. De mente at han brøt samarbeidsavtalen som de hadde inngått med Høyre og FRP. Her var de nemlig blitt enige om at i behandlingen av asylsøknader, særlig skulle vektlegge «barnets beste» før de eventuelt ble sendt ut. Så alvorlig utviklet denne saken seg at den til slutt endte i kontroll og konstitusjonskomiteen. Her måtte justisministeren svare for sin praksis, og konklusjonen er foreløpig en sterk kritikk av Justisministerens handlinger.

Men justisminister Anundsen er ikke av dem som gir seg. Nå er det en ny gruppe utstøtte mennesker som skal sendes ut. Det er fanger som ellers skulle sone sin fengselsstraff i Norge. Begrunnelsen for dette er at det ikke er nok fengselsplasser i norske fengsler. Fangene er nå den nye lagervaren som justisministeren forsøker å kvitte seg med. Derfor har han inngått en avtale med nederlandske myndigheter for soning av norske fanger der.

Dette reiser imidlertid prinsipielle spørsmål som justisministeren bør besvare. For det første: Hvem har det medisinske ansvaret for disse menneskene i Nederland, dersom de skulle bli syke? For det andre: Fanger er også mennesker som har visse rettigheter. De har familier og barn. De har rett til besøksordning. Hvordan har justisministeren tenkt at dette skal ordnes i praksis? Og for det tredje: Støtter Venstre og Kristelig Folkeparti regjeringen i denne saken?