Ap - pampenes skanse

VI HAR MYE å takke Arbeiderpartiet for. Opp gjennom historien har store personer som Einar Gerhardsen gjort mye for det norske samfunnet og folk flest. Gjenreisningen etter krigen ble på mange måter gjort på en måte som savner paralleller i andre land. Men dagens Arbeiderparti er ikke lenger det partiet det en gang var. I dagens Ap er Hvermansen byttet ut med pampene på Youngstorget og i LO. Ap forsøker å framstille det som om folk flest bare bryr seg om det samme som pampene i LO. Pampene i LOs ledelse er de siste jeg hadde lyttet til for å finne ut om hvilken politikk som er til beste for folk flest. Skal vi ta Valla, og Jan Davidsenss LO på alvor bryr eksempelvis ikke folk flest seg om kriminalitetsbekjempelse, innvandringspolitikk, skolepolitikk, eldreomsorg, forsvarspolitikk eller samferdselspolitikk, siden ingen av temaene er berørt i LOs såkalte «undersøkelser».For Frp handler politikk om å gjøre hverdagen bedre og enklere for folk flest. Politikere er til for befolkningen og ikke omvendt! For Frp har det aldri vært aktuelt å tekkes det korrupsjonsliknende pampesystemet i LO, bare for å få velsignelse og penger til valgkampen.

FRP VIL kombinere de trygge fellesskapsløsningene fra det gamle Arbeiderpartiet og Frp\'s prinsipielle syn på valgfrihet. Vi ønsker et system der alle som eksempelvis trenger en sykehjemsplass skal være trygge på at staten, via Folketygden, garanterer kostnadene. Det er det samme som med arbeidsledighetstrygd. Blir du arbeidsledig behøver du ikke være bekymret for om det er penger igjen til å gi deg trygd. Det er helt fjernt for alle partier å sette et tak på hvor mange vi skal utbetale ledighetstrygd til. Like fjernt som det er for Frp at det skal være et tak på hvor mange vi skal gi nødvendige helse og omsorgstjenester til.Det er her Ap sikter folk flest for å tekkes Valla & Co. De nekter omstilling som er til beste for brukerne, bare for å være enige med LO-pampene. Ap nekter å betale regningen for en god helse og omsorgspolitikk. De gir i stedet kommunene ansvaret for å sørge at det er penger igjen til sykehjem. Og ikke minst den avgjørende forskjellen mellom oss to Stoltenberg - du gir kommunene muligheten til å bruke bort omsorgskronene på ordførerlønninger og nye rådhus!

HVA ER POENGET med at kommunene skal ha mulighet til å prioritere penger vekk fra omsorgen, Jens Stoltenberg? Er det du kaller lokaldemokrati? Ville du gitt kommunene den samme friheten om de var ansvarlige for utbetalingen av ledighetstrygd? Slik at arbeidsledige måtte stå i «trygdekø» fordi ordføreren din i Tromsø heller ville bruke 550 millioner på nytt rådhus? Og hvorfor innrømmer du det aldri - at det i din idealverden bare er de rike som har valgfrihet fordi de uansett har råd til å kjøpe seg ut fra de offentlige ordningene?En reform som sikret en statlig felleskapsfinansiering av helse og omsorgstilbudet, og ga befolkningen frihet til å velge det tilbudet de selv ønsket, er i realiteten verken spesielt sosialistisk eller ikke-sosialistisk. Den er bare til beste for folk flest. Det er kanskje også forklaringen på hvorfor Ap og LO er imot!