Ap bløffer om årstall

Med Bjørvika-vedtaket og de mange tåkeargumentene for det, er Arbeiderpartiet i ferd med å overta Fremskrittspartiets stutum-rolle i norsk kulturpolitikk. For ikke å tape all tillit, bør Ap's ledelse nå være så ærlige å si at en opera i Bjørvika ikke vil være klar til år 2005.

Samme onsdagskveld som flertallet i Ap's stortingsgruppe gikk inn for å lokalisere den nye operaen til Bjørvika, gjentok Ap-leder Thorbjørn Jagland Arbeiderpartiets programvedtak. At en ny opera i Bjørvika skal stå ferdig i år 2005.

  • Men for enhver som prøver å streke opp troverdige scenarier for operasaken framover, framstår dette mer og mer som et lite realistisk mål. Det er derfor grunn til å spørre om Ap-lederen tar sikte på å sette norgesrekord i vei- og operabygging med den tidsplanen partiet opererer med fra vedtak til ferdigstillelse.
  • Når operasaken kommer opp i Stortinget i midten av juni, vet også Arbeiderpartiet at en eventuell opera i Bjørvika vil kreve ny utredningsomgang. Det vil være å sette skattepenger over styr og helt uforsvarlig å gå inn for Bjørvika uten å ha avklart kompliserte eierforhold, vanskelige grunnforhold og bevilgningsfordelingen mellom stat og kommune.
  • Forhandlingene om alt dette er ikke engang påbegynt. Naturlig nok, ettersom heller ikke Arbeiderpartiet vet hvor i Bjørvika en opera skal ligge. Ved Oslo S, på krankaia eller et annet sted? Det er ikke nok at Statsbyggs arkitekt Kjetil T. Torsen har brukt alle grønnblyantene til å tegne inn flere trær i Bjørvika enn det er i Østmarka, og lagt operaen på krankaia. Et ansvarlig politisk parti kan ikke basere seg på en arkitektfantasi. Det er nødt til å ha en prislapp for tunnel, vei, tomt, infrastruktur etc. Det er nødt til å gå inn for at Bjørvika utredes på nytt.
  • Og da er det mest optimistiske tidsskjemaet slik: Den nye utredningen kan først begynne høsten 1998. Den vil tidligst være i Stortinget våren 1999. Den blir neppe behandlet høsten 1999, midt i kommunevalget og budsjettdebatten. Et vedtak kan derfor tidligst fattes våren år 2000. Med arkitektkonkurranse og anbudsrunder er man kommet til godt ute i år 2001 før et eneste spadestikk er tatt!
  • En ting er Jaglands vrøvlete argumentasjon om en Bjørvika-opera «ved innseilingen til Oslo» og som drahjelp for å «bedre levekårsproblemene i Oslo øst». Men når lederen av et tidligere kulturparti bevisst bløffer om årstall, er det faktisk meget ille.