Ap er problemet!

KLIMAVALG: Kristin Halvorsen utfordrer de andre partiene til å begynne å snakke om klima i et debattinnlegg i Dagbladet 31. august. Det er Venstre selvfølgelig villig til, vi har faktisk prøvd å gjøre det i hele valgkampen. For selv om Kristin Halvorsen og Helen Bjørnøy har måttet tåle mye kjeft fra miljøbevegelsen, er det viktig å huske på at det ikke er SV som er problemet i norsk klimapolitikk. SV har tross alt et sterkt engasjement og mye god klimapolitikk. Problemet ligger hos Arbeiderpartiet, som tar opp så stor plass i regjering at samarbeidspartnerne forsvinner. Det er også denne valgkampen preget av. Halvorsens innlegg burde være rettet mot hennes regjeringskolleger i Arbeiderpartiet.

Arbeiderpartiet bruker mye krefter på å ta avstand fra FrP i klimaspørsmålet, forståelig nok. Men det hjelper ikke hva de sier, når avstanden mellom ord og handling er så stor som den er. Regjeringen har levert en klimamelding som miljøbevegelsen har slaktet som et svik og en skuffelse – men som FrP har gitt sin fulle tilslutning. Den flytter vårt ansvar over på utlandet, nevner ordet «vurdere» over hundre ganger og har stort sett ikke andre konkrete tiltak enn klimakvoter og planting av grantrær. På landsmøtet oppfordret Jens Stoltenberg velgerne til å stole mer på klimaforskerne enn på FrP. Gjør de det, må de også snu ryggen til Arbeiderpartiet.

I Oslo har Venstre fra sin uavhengige posisjon fått flertall for våre forslag gjennom vekslende støtte fra de partiene som er enige med oss, både fra venstresiden og fra høyresiden. Og vi har vist de siste årene at vi får langt større gjennomslag for vår miljøpolitikk enn det SV noen gang kommer til å få med Arbeiderpartiet, i regjering eller byråd. Ikke fordi vi er gode på å prate miljø – men fordi vi har de riktige klimaløsningene og vilje til å gjennomføre de tiltakene som er nødvendige.