Fiktivt spill: Ap er i det store og hele enig med Høyre om kommunereformen, men prøver å skape et fiktivt spill rundt tvang, skriver Unni Brekka Kiøsterud. Foto: Privat.
Fiktivt spill: Ap er i det store og hele enig med Høyre om kommunereformen, men prøver å skape et fiktivt spill rundt tvang, skriver Unni Brekka Kiøsterud. Foto: Privat.Vis mer

Ap er stort sett enig med Høyre, men prøver å skape et fiktivt spill rundt tvang

Kommunereformen er ingen tvangshandling fra Høyre.

Meninger

Det er bred tilslutning i Stortinget til behovet, målet og hovedlinjene i kommunereformen, og den er i full gang. 250 av landets kommuner er i reform-prosess, og et flertall av Aps lokalpolitikere og ordførere ønsker å slå seg sammen med en eller flere nabokommuner. En rekke av de 62 kommunene som er i gang med forhandlinger om sammenslåinger er Ap-styrt.

Kommunene skal nå selv vurdere om de i fremtiden kommer til å ha solid nok fundament for å levere tjenester av høy nok kvalitet til innbyggerne om de står alene - eller om innbyggerne er bedre tjent med at man går sammen i en større kommune.

Ap er i det store og hele enig med Høyre om kommunereformen, men prøver å skape et fiktivt spill rundt tvang. Høyre mener kommunesammenslåing må skje frivillig, men i helt spesielle tilfeller må ikke enkeltkommuner kunne stanse endringer som er hensiktsmessig ut ifra regionale hensyn. Fokuset bør derfor være å få til gode prosesser lokalt, og er helt avgjørende for at reformen skal lykkes.

Hvordan man kan få til bedre tjenester til innbyggerne er hva kommunene nå bør diskutere. Målet med kommunereformen er jo nettopp å sikre gode velferdstjenester til oss alle: gode skoler, pleie og omsorg når vi blir eldre, trygge barnehager for barna våre. Det handler om hva som skal til for å ta vare på de innbyggerne som trenger det aller mest: barn som trenger barnevernet, rusmisbrukere, mennesker med psykiske helseutfordringer, og de som faller utenfor.

Diskusjonen om tvang er en avsporing fra Ap.