AP må selv velge sine komiteer

JEG VISER til Dagbladets artikkel onsdag 24. januar 2007 om de steile frontene i LO. I artikkelen heter det at jeg mener at Gerd-Liv Valla bør fortsette som leder i Ap\'s valgkomite.Dette er feil! Jeg mener at Arbeiderpartiet selv må ta stilling til hvem de vil ha i sine komiteer.Det jeg har uttalt, er at LO-lederen har en historisk tradisjon for å sitte som leder av valgkomiteen i Arbeiderpartiet. Selvsagt skal og bør slike maktsentraliseringer diskuteres, men etter min mening skal og må denne debatten skje på prinsipielt grunnlag, og ikke med bakgrunn av en intern arbeidsmiljøsak i LO.

JEG MENER at Gerd-Liv Valla har fungert god i begge roller tidligere da hun etter det jeg har opplevd, har klart å skille rollene i de to organene. Jeg frykter med andre ord ikke at LO\'s interesser blir skadelidende av at LO-lederen har politiske verv. Om medlemmene i APF opplever LO-lederens politiske verv som problematisk, så skal dette diskuteres, men da må man ta utgangspunkt i det at man ser på dette som et problem, og ikke på bakgrunn av interne forhold i LO. På bakgrunn av utviklingen i saken har det vært viktig for meg å flagge at jeg fortsatt har tillit til Gerd-Liv Valla som LO\'s leder, og jeg er frem til at rapportene fra den uavhengige granskningen og fra Arbeidstilsynet blir ferdige slik at man kan bli ferdig med disse sakene.