URETTFERDIG: Mathilde Tybring-Gjedde langer ut mot byrådets velferdspolitikkl.
URETTFERDIG: Mathilde Tybring-Gjedde langer ut mot byrådets velferdspolitikkl.Vis mer

Ap og SV bidrar til å skape et delt Oslo

Å gjøre velferdsordning om til et spørsmål om postnummer er i strid med idealet om likebehandling og rettferdighet. 

Meninger

Tirsdag 23. august påstår Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV at Høyre ignorer de store forskjellene i inntekt og levekår i Oslo. Det er en merkelig påstand fra et byråd som har valgt å prioritere gratis velferdsordninger til noen småbarnsfamilier i utvalgte bydeler, uavhengig av deres inntekt og levekår.

La det ikke være noen tvil. Det er viktig å målrette innsatsen til de som trenger det aller mest i Oslo. Nettopp derfor har Høyre vært en forkjemper for å sette inn ekstra ressurser og tiltak på de skolene med svakest resultater.

Skoler med svake resultater har fått flere skoletimer, flere lærere og mer penger til etter- og videreutdanning av rektorer og lærere. Samtidig har vi vært opptatt av at inntekt ikke skal hindre deltakelse i barnehage og aktivitetsskole. Derfor har vi innført gratis kjernetid for lavinntektsfamilier og gitt billigere aktivitetsskole (AKS) til familier med lavere inntekt.

Når byrådet i Oslo prioriterer gratis AKS og barnehage til velstående familier i østlige bydeler istedenfor å hjelpe lavinntektsfamilier i hele Oslo, fører de imidlertid en ny type fordelingspolitikk. Den er verken målrettet eller sosial.

Det er et sentralt prinsipp i den norske velferdsstaten at velferdsytelser enten er universelle eller rettet mot dem som trenger hjelpen aller mest. Jeg er enig i at det er utfordrende å ha for mange behovsprøvde ordninger. Men alternativet til inntektsprøvde ordninger kan ikke være at man får kommunale velferdsordninger basert på hvor mange bor i kommunen. Dette har nemlig noen svært urettferdige konsekvenser.

For det første, selv om det er omtrent like mange lavinntektsfamilier i Sagene bydel som i Frogner bydel, er det kun familier i Sagene som får gratis aktivitetsskole.

For det andre, så mange som 23 % av de familiene som mottar gratis aktivitetsskole i år har en samlet inntekt på over en million kroner.

For det tredje, ordningen bidrar til å forsterke inntekts- og levekårsforskjellene mellom øst og vest i Oslo. Når økonomiske goder kun skal gis til de med riktige postnummer, vil det være gunstig for familier med lav inntekt å flytte til og bo i de østlige bydelene. Arbeiderpartiet og SV har lenge vært opptatt av å snakke om den delte byen. Nå bidrar de til å skape den.

Å gjøre velferdsordning om til et spørsmål om postnummer er i strid med et hvert ideal om likebehandling og rettferdighet. Politikk handler om å hjelpe de som trenger det mest, ikke bare de som tilfeldigvis bor i visse områder i byen.