NY VIND I KLIMAPOLITIKKEN: Er det håp for at Arbeiderpartiet vil komme på offensiven i klimapolitikken, spør Marius Holm i ZERO og Christoffer R. Klyve i Fremtiden i våre hender.
NY VIND I KLIMAPOLITIKKEN: Er det håp for at Arbeiderpartiet vil komme på offensiven i klimapolitikken, spør Marius Holm i ZERO og Christoffer R. Klyve i Fremtiden i våre hender.Vis mer

Valg:

Ap på klimaoffensiv

Norsk klimapolitikk har vært preget av at de to største partiene har holdt en identisk linje og unngått å kritisere hverandre. Er dette i ferd med å endres?

Meninger

Rett før sommerferien ble regjeringens klimamelding lagt frem. Nok en gang fikk vi høre at en norsk regjering vil gjøre det den kan for å kjøpe seg fri gjennom kjøp av kvoter i et europeisk kvotemarked som ikke leverer faktiske kutt. Det nye var imidlertid at ønsket om å kjøpe seg fri, lagt fram av en klimaminister fra Høyre, denne gangen ble kritisert av det største opposisjonspartiet, Arbeiderpartiet. Kuttene på 40 prosent i såkalt "ikke-kvotepliktig sektor" må tas nasjonalt, sa miljøpolitisk talsmann Terje Aasland.

Samme uke hadde Transportkomiteen lagt fram sin innstilling til Nasjonal transportplan. Der slo Ap fast at de, i motsetning til regjeringen, tar mål av seg til å "halvere utslippene fra transportsektoren fra dagens nivå innen 2030". I samme innstilling kritiserer partiet regjeringen for å bruke for lang tid på å få på plass et CO2-fond for å sette fart på omleggingen til fornybar nyttetransport.

Både Høyre og Arbeiderpartiet har tatt gledelige skritt i retning en mer ambisiøs klimapolitikk i partiprogrammene fra valget for fire år siden. Endringen er imidlertid særlig tydelig hos Ap. Noe av det kan kanskje tilskrives at partiet er i opposisjon. Også Høyre markerte en langt mer ambisiøs klimapolitikk enn tidligere for fire år siden. Likevel er det flere tegn som kan tyde på at Ap mener alvor når de har utropt klima som en hovedsak i valgkampen.

Mye av klimapolitikken i de store partienes partiprogrammer er preget av å være mål relativt langt fram i tid, uten at tiltakene som skal ta oss dit konkretiseres. Det er en av grunnene til at ZERO og Framtiden i våre hender i forkant av valget har utfordret førstekandidatene i alle partiene på ti vedtak vi mener må på plass i løpet av stortingsperioden for å fase ut all fossil energi.

Også her er det tegn til at Arbeiderpartiet viser økt vilje til å konkretisere. Mens ingen av Høyres førstekandidater foreløpig har villet si klart ja til noen av kravene (de henviser kun til et langt forklarende svar), har seks av Aps kandidater, blant dem miljøpolitisk talsmann Terje Aasland, sagt tydelig ja til seks av dem.

Klimasaken er altfor viktig til å kun domineres av de små partiene. Vi har alt å tjene på en større konkurranse mellom Høyre og Ap om hvem av dem som har den mest ambisiøse politikken. Klimadebatten bør nå dreies bort fra mål langt fram i tid, og handle om hvilke tiltak partiene vil gjennomføre – for å gjøre samfunnet vårt 100 prosent fornybart.

Vi håper at valgkampen vil få fram hva de to partiene faktisk vil gjøre i neste stortingsperiode. Om det stemmer at Arbeiderpartiet vil føre en mer ambisiøs politikk, bør de vise det enda tydeligere fram mot valget. Om Høyre har bedre alternativer for hvordan de konkret vil fase ut fossil energi neste periode, bør de bruke sommeren til å komme klarere på banen.

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen! Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukas viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag.