Svikter de eldre: Ap i Trondheim skyver ansvaret for den kommunale omsorgssvikten nedover på ansatte og mellomledere, skriver Stine Hostad.
Foto:  Gorm Kallestad  / SCANPIX
Svikter de eldre: Ap i Trondheim skyver ansvaret for den kommunale omsorgssvikten nedover på ansatte og mellomledere, skriver Stine Hostad. Foto: Gorm Kallestad / SCANPIXVis mer

Ap tar ikke ansvar

Etter 12 år med Ap-styre er det krise i eldreomsorgen i Trondheim.

Meninger

De siste årene er det rullet ut sak på sak som avslører omsorgssvikt og uverdig behandling av eldre og pleietrengende. Ordfører Rita Ottervik har holdt fast ved sin strategi om å ikke uttale seg i negativt ladede saker - det kan skade imaget, må vite. Kommunens ansatte må alene forsvare mangler og avvik.

Ottervik, som øverste leder, burde selv stå til ansvar når Aps politikk gang på gang viser seg feilslått. Men hun og Ap har en lei tendens til å skyve ansvaret nedover på ansatte og mellomledere. Er det en slik leder byen trenger?

La oss oppsummere Aps eldre-regnskap:

 • Alvorlig svikt: De siste årene har bystyret blitt presentert for en rekke rapporter fra kommunerevisjonen og andre som viser svikt i rutinene på sykehjem og andre helse- og omsorgstilbud til de eldre. Det dreier seg om feil medisinbruk, brudd på arbeidsmiljøloven, bruk av personell uten riktig kompetanse, ulovlig bruk av tvang, vold og andre forhold.

 • Stoppeklokkeomsorg: Innstramminger gir kutt på 100 stillinger i eldreomsorgen i 2015. Krav til alle enhetsledere om å kutte budsjettet med to prosent, vil gi færre varme hender i eldreomsorgen i Trondheim.

 • Lite åpenhet: Omsorgsombudet i Trondheim mener terskelen for å få sykehjemsplass i Trondheim er hevet slik at vi har skjulte ventelister. Ap sier nei til åpenhet om ventelister.

 • Lav grunnbemanning: Trondheim har en kritisk sykepleiefaglig minimumsbemanning i sykehjemmene.

 • Høyt sykefravær. Sykefraværet innen helse- og omsorg er altfor høyt: 12,7 %! Høyest blant storbyene, for eksempel 30 prosent høyere enn Stavanger.

 • Feilsatsinger: Ap bruker store beløp på ideologiske prestisjeprosjekter som heltidsprosjektet i stedet for å øke grunnbemanningen.

 • Uverdig omsorg: Vi har eksempler på hjelpetrengende som får besøk av opptil 30 hjelpere i hjemmet over en periode på noen måneder. Ap sier nei til fritt brukervalg.

 • Lav legedekning: Legedekning på sykehjemmene er lavere enn Stavanger og Oslo.

Dette er resultatene av 12 års Ap-styre.

Hva gjør så Ap? Jo, nå snur de seg for å finne noen nye å peke på. Siste forsøk er at det er statsministerens feil at det ikke fungerer i Trondheim. Byen trenger en politisk ledelse som tar ansvar selv, ikke skylder på andre - det være seg egne ansatte eller landets statsminister.

Jeg oppfatter at Ap verken tar omsorgskrisen eller sitt ledelsesansvar på alvor. De vil heller drive politisk retorikk. Det skaper ikke verdig omsorg.

Det mangler ledelse og vilje til å ta ansvar. Høyre er villig til å tenke nytt og ta i bruk nye virkemidler. Vi må styrke grunnbemanningen, vi vil ta i bruk alternative turnuser for å få en omsorg på de eldres premisser og vi vil gjennomføre et kompetanseløft, spesielt for de mange ansatte uten formell kompetanse. Bare for å nevne noe.

Det er på tide med et skifte i Trondheim!

Lik Dagbladet Meninger på Facebook

Meninger rett i innboksen?

Meld deg på vårt nyhetsbrev for å motta ukens viktigste saker fra Dagbladet Meninger hver fredag. Nyhetsbrevet kan inneholde annonser. Du kan når som helst melde deg av.