FULL UENIGHET OM PENSJON: Arbeiderpartiets Fredric Holen Bjørdal langt i å lyve landets pensjonister rett opp i ansiktet, skriver Erlend Wiborg. På bildet er AP-lederen Jonas Gahr Støre. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
FULL UENIGHET OM PENSJON: Arbeiderpartiets Fredric Holen Bjørdal langt i å lyve landets pensjonister rett opp i ansiktet, skriver Erlend Wiborg. På bildet er AP-lederen Jonas Gahr Støre. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer

Pensjon:

Ap tror de kan lure pensjonistene

Aps nye pensjonsmodell er fortsatt en underregulering av pensjonen, bare innrettet litt annerledes.

Meninger

I et leserinnlegg 07. juli går Arbeiderpartiets Fredric Holen Bjørdal langt i å lyve landets pensjonister rett opp i ansiktet. Holen Bjørdal hevder at det faktum at vi ikke støtter Aps nye pensjonsmodell også innebærer at vi heller ikke støtter pensjonistene.

Vi støtter ikke Aps forslag fordi den nylig foreslåtte modellen bare er nok en ordning som fratar pensjonistene penger de har rett på. Det er en fortsatt underregulering av pensjonen, bare innrettet litt annerledes. Ap ønsker å erstatte en dårlig modell, med en ny dårlig modell. I år med en reallønnsvekst på over 1,5 prosent, vil den faktisk slå enda dårligere ut enn dagens ordning. Ap har selv innrømmet at over tid vil deres foreslåtte modell slå ut ganske likt som dagens modell.

Dagens modell innebærer at pensjonistene får justert pensjonen sin årlig i takt med den generelle lønnsutviklingen minus 0,75 prosent – også kjent som underreguleringen. Den er et resultat av pensjonsforliket i 2011 – et forlik Ap stod bak og et forlik FrP var imot, stemte imot og er imot.

Dessverre vil ikke de andre partiene støtte oss i å fjerne den urettferdige underreguleringen av pensjonistene, vi har ikke flertall for det. Ap er altså nå frekke nok til å fremstille det som om de taler pensjonistenes sak, fordi de ønsker å fjerne en urettferdig ordning de innførte og erstatte den med en ny urettferdig ordning. Ap «håper de andre partiene på Stortinget går sammen med oss for å rette opp i denne urettferdigheten» – en urettferdighet de selv altså stod bak.

Jeg har følgende utfordring: Vil Ap gi støtte til å fjerne hele underreguleringen og sikre at pensjonistene får en inntektsutvikling lik den all andre har? Jeg er imidlertid ikke optimistisk til støtte fra den kanten; så sent som i 2015 stemte de ned et forslag fra undertegnede om at pensjonistene ikke skulle få redusert kjøpekraften sin som følge av underreguleringen. Arbeiderpartiet har ingen god historikk som støtte for pensjonistene.

Ap har vært imot å redusere avkortingen i pensjonen til gifte og samboende pensjonister – noe FrP klarte å kjempe gjennom i regjering. Som en følge av det får et pensjonistpar nå 8 000 kroner ekstra i året. I to omganger har vi sammen med KrF og Venstre hevet pensjonen for enslige minstepensjonister med til sammen 8 000 kroner. Og seneste i revidert budsjett i år ga vi pensjonistene en skattelette gjennom å øke minstefradraget i pensjonen. I regjering har vi totalt styrket pensjonistenes økonomi med nær syv milliarder kroner.

FrP har altså en god historikk når det kommer til å kjempe pensjonistenes sak. Et sterkt FrP er den sikreste måten å få fjernet hele den dypt urettferdige underreguleringen av landets pensjonister.