BØTER TIL ETATER? Dem som trenerer offentlig innsyn bør få bøter, ifølge Arbeiderpartiet.
BØTER TIL ETATER? Dem som trenerer offentlig innsyn bør få bøter, ifølge Arbeiderpartiet.Vis mer

Ap vil gi bøter når forvaltninga ødelegger

Arbeiderpartiet vil gi bøter til vanskelige papirflyttere som forsøker å hindre innsyn i offentlige saker.

(Dagbladet): Utspillet kommer fra et medieutvalg i partiet som torsdag presenterer forslag til ny rød mediepolitikk.  

I manifestet, som Dagbladet har fått tilgang til, heter det: "Utvalget foreslår at brudd på Lov om offentlighet i forvaltningen skal straffes med bøter".

I klartekst betyr det at offentlig ansatte som aktivt gjør det vanskelig for media og privatpersoner å få innsyn i saker og saksbehandling kan straffeforfølges med bøter. 

Bot og bedring - Vi ønsker en skjerping av loven når det gjelder unødvendig og overdrevet hemmelighold. Dette er noe de fleste norske redaktører med hår på brystet har erfart - man må kjempe, man møter motstand, man klager og får til slutt man uansett innsyn, sier Olav Bergo, som sitter i Aps medieutvalg. 

Forslaget presenteres til Arbeiderpartiet torsdag. Det vedtas endelig som partiets nye politikk i oktober i år, men innen den tid kan det også foreligge endringer.

Bergo har ingen tanker enda om hvor store bøtene skal være, annet enn at de skal svi for den det gjelder og bidra til å åpne opp norsk forvaltning. 

- Det har alltid vært vanskelig å få informasjon ut av forvaltninga om forvaltninga selv ikke vil ha den ut. Bøter tydeliggjør risikoen ved å drive en utstrakt restriktiv linje uten grunn. Arbeiderpartiet ønsker at norsk offentlighet skal være åpen. Det er slik velgerne holder kontroll over staten, sier han. 

- Ikke imponerende åpenhet Forslaget sier også at man «gjennomgår reglemenet og retningslinjer med sikte på å bedre åpenhet og innsyn i offentlig virksomhet». 

- Hvorfor er dette så viktig?

- Dagbladet har jo hatt en sak den siste tida med salg av Forsvarets båter til Nigeria. Der var det jo ikke noen imponerende åpenhet fra Forsvarets side, akkurat. Det hersker ulik praksis i ulike deler av forvaltninga, sier Bergo. 

Han tror ikke statsforvaltninga har blitt mer lukka og mindre samarbeidsvillig de siste årene, men at det lenge har vært problematiske åpenhetsspørsmål i visse deler av offentlig sektor. 

 
- Kan være liten bot Forslaget stammer opprinnelig fra professor Jan Fridthjof Bernt ved Universitetet i Bergen.

- Vi ser omfattende eksempler på at stat og kommune på ulike måter trenerer eller nekter å gi innsyn innsyn i vanskelig og kontroversielle saker. I dag er det ganske risikofritt å bryte offentlighetsloven, det verste man får er en reprimande fra fylkesmannen eller sivilombudsmannen, og det kan man stort sett leve med, sier han og legger til:

- Beløpet behøver ikke være så stort, det viktigste er at boten synliggjør at man har gjort et alvorlig lovbrudd. Det behøver ikke ligge noen suspekte motiver bak dette, ofte hindrer man innsyn fordi man gjerne vil unngå det man oppfatter som uheldig støy i beslutningsprosessen og omkamper om avgjørelser som er tatt, sier professoren. .