Åpenhet i petroleumspolitikken

OLJEPOLITIKK: I Dagbladet 19. mai stiller Lars Haltbrekken og Bård Lahn spørsmål om hva statsråden «skal med miljøfaglige råd når hun bruker tre timer på å overkjøre noen av dem».

Jeg ønsker åpenhet og bred debatt rundt alle sider ved petroleumsvirksomheten. Derfor har vi fra i år av bestemt at det skal være to åpne høringsrunder i hver ordinære konsesjonsrunde.

Haltbrekken og Lahn blander kortene. Vi snakker om to forskjellige saker – Tildeling i forhåndsdefinerte områder 2008 (TFO 2008) og 20. konsesjonsrunde. TFO er ikke noe «som foregår på siden av de ordinære konsesjonsrundene». TFO er én av to typer konsesjonsrunder på norsk sokkel, og den finner sted hvert år.

9. mai sendte Olje- og energidepartementet ut pressemelding om utlysning av TFO. Regjeringen har i forkant av utlysningen hatt en grundig behandling for å sikre ivaretakelse av hensynet til miljø- og fiskeriinteresser. Statens Forurensningstilsyn og Direktoratet for Naturforvaltning leverte i januar høringsuttalelser til TFO 2008, så departementet har brukt nesten fire måneder på å vurdere deres høringsuttalelser. Dette er noe annet enn tre timer.

For første gang er forslag om blokker til utlysning i en konsesjonsrunde på bred offentlig høring. Regjeringen har en klar åpenhetslinje og ønsker debatt velkommen, basert på innspill fra kunnskapsmiljø i og utenfor statsforvaltningen. Uttalelsene departementet mottok 9. mai fra SFT og Direktoratet for Naturforvaltning er høringsuttalelser til forslag om blokker til utlysning i 20. runde, ikke TFO.

Sist men ikke minst: Nevnte blokker i Barentshavet som er lyst ut i TFO 2008 ligger i et område der det i henhold til forvaltningsplanen for Barentshavet kan foregå petroleumsaktivitet. Man kan godt være uenig i Stortingets beslutning for Barentshavet, men må være redelig i forhold til de åpne prosesser regjeringen driver frem i forkant av politiske beslutninger.