Åpent brev til Eivind Reiten

OPSJONSSAKEN: Jeg har jobbet i Norsk Hydro i 36 år uten å skrive brev til de generaldirektører som i denne tiden har vært i selskapet. Nå finner jeg – dessverre – grunn til det. Styret har foreslått at du skal få 27,8 millioner kroner, og sammen med 34 andre direktører skal Norsk Hydro punge ut med 220 millioner kroner – eller nesten en kvart milliard kroner. Jeg vet at det er Styret som har det formelle ansvaret for denne beslutningen. Jeg vet også at hovedkritikken bør gå mot styreformann og resten av styret, men jeg vet også at du i høy grad har vært med på å danne denne beslutningen i praksis. Skal en tro avisene så har du til og med argumentert for å få mer.

En tid trodde jeg kanskje at du og de andre direktørene ikke hadde «høye» nok sosiale antenner til å forstå at dette er galt. Jeg var en tid usikker på om du ville forstå at de fleste av dine ansatte i høy grad vil kritisere dere for dette, men så leser jeg i avisene at du skal ha sagt noe slikt som at «det blir tre dagers bråk og så går det over». Dersom en skal stole på avisene, har du altså visst at det ville bli bråk, men likevel vært villig til å gjennomføre dette. Selv om det gir dere direktører og ikke minst Norsk Hydro som selskap negativ omtale, har du tilsynelatende ivret for dette. Det er svært skuffende.

Du og Styret visste også sannsynligvis hva den største eieren, staten ved Næringsministeren ville mene, og dere visste som sagt hva mange tusen ansatte i Norsk Hydro ville mene. Jeg forstår at det er vanskelig å si nei til 27,8 millioner, men jeg håper du forstår at dersom dette blir gjennomført, vil du for mange ansatte ikke lengre være den generaldirektøren du var. Jeg og mange med meg vil fra nå av alltid knytte grådighet og en sviktende etisk/moralsk holdning til deg. Hvordan tror du dette vil påvirke oss som arbeider i Norsk Hydro? Spørsmålet mange av oss stiller er jo: Hvorfor skal vi være så moralske og sparsommelige når direktørene på toppen ikke er det? Jeg har snakket med mange arbeidskolleger, og jeg vet at det ikke er bare meg som tenker slik. Dette påvirker moralen i Norsk Hydro, og grådighetskulturen blant mange direktører påvirker moralen i hele det norske samfunn.

Hvor mye er så 27,8 millioner egentlig? En kan bygge åtte til ti eneboliger for den summen. Et kolossalt beløp. Har du og de andre fortjent dette? Virkeligheten er jo slik at krigen i Irak og Afghanistan, og det faktum at Kina har blitt hele verdens fabrikk, presser opp oljeprisene slik at du og 34 andre direktører kan få en vanvittig høy bonus. Jeg og mange synes ikke dette er rettferdig og jeg har sett for mange direktører som er geniforklart i oppgangstider og som får fallskjerm når tidene snur.

Jeg er også skuffet over at du ikke offentliggjør opsjonsavtalen din. Er det noe som skal skjules?

Jeg ser at dere har innhenta både intern og ekstern juridisk bistand vedrørende opsjonsutbetalingen. Jeg forstår at det har vært nødvendig å gå eksternt fordi juridisk direktør, etter avtalen også skal få noen millioner. Det kan raskt bli habilitetsproblemer i slike tilfeller. Du har altså selv vært i tvil om det juridiske grunnlaget for opsjonene. Denne tvilen burde ikke være til stede – opsjonsavtalene burde derfor vært tatt opp i generalforsamlingen nå i sommer.

Den mest reale løsningen på denne juridiske uklarheten, er at det blir innkalt til en ekstraordinær generalforsamling som bør avgjøre opsjonene. Et annet alternativ er at du og de andre direktørene tar mer hensyn til hva som er best for Norsk Hydro enn hva som er best for dere selv, og gir avkall på deler av opsjonene.